Sök på Svedea.se

Vilken självrisk blir det vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för våra motorcykelförsäkringar.

Aktuella självrisker

Trafikskada

1 000 kr

Brand

1 000 kr

Glas

500 kr

Maskinskada*

1 000 kr / 3 000 kr

Räddning

1 000 kr

Rättsskydd

20 %, lägst 1 500 kr

Stöld**

2 000 kr / 10 000 kr

Allrisk

2 000 kr

Vagnskada*** 

Valbar 1 500 kr / 4 000 kr / 7 000 kr

Maskinskada gäller för serietillverkad motorcykel som har omfattats av fabrikens garantier. Motorcykeln får högst vara 12 år gammal räknat från motorcykeln första datum i trafik och körts längst 8 000 mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats. Den lägre självrisken 1 000 kr gäller om motorcykeln är högst 6 år gammal. Har motorcykeln komplett servicehistorik hos auktoriserad märkesverkstad reduceras självrisken med 50 %.Den högre självrisken gäller för de motorcykel av fabrikat KTM som inte har originalmonterad startspärr och för motorcykel som är registrerad som amatörbygge eller ombygge i Vägtrafikregistret.Om du är medlem i SMC gäller vagnskadan helt utan självrisk vid kollision med identifierat utländskt fordon.

Särskilda självrisker för MC Trafikskoleförsäkring

Trafikskada

10 % av prisbasbeloppet

Stöld och brand

5 000 kr

Rättsskydd

20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr

Vagnskada

20 % av prisbasbeloppet

Stöldskydd kan ta bort självrisken

Om du skyddar din motorcykel med stöldskyddsmärkning eller spårsändare slipper du betala självrisk om motorcykeln blir stulen och sedan återfinns med hjälp av stöldskyddet.

Ingen självrisk vid rullgrusolyckor

Under perioden 1 juni–30 oktober ansvarar väghållare för att varna och ta hand om grusspill och sopa bort grus efter lagningar. För att man som hojåkare inte ska straffas mer än nödvändigt tar vi bort självrisken på vagnskademomentet för skador orsakade av grus på asfalt under samma period, alltså från och med 1 juni till och med 30 oktober.

Facebook

Instagram