Vad gäller vid resa utomlands?

Här hittar du information om vilka länder vår försäkring gäller i och vilka av dessa som kräver att du har ett Grönt Kort. Har du några fundering kring detta, hör gärna av dig.

Ska du köra utomlands med din mc gäller försäkringen inom EES-området (EU, Island, Liechtenstein och Norge), i Schweiz samt i ett antal Medelhavsländer. I vissa av dessa länder ställs krav på ett internationellt försäkringsbevis, så kallat Grönt Kort. Försäkringsbeviset kan du beställa kostnadsfritt genom att kontakta oss och det utfärdas under förutsättning att du har betalat din försäkring för den aktuella perioden.

Om du vill beställa Grönt Kort rekommenderar vi dig att göra detta senast två veckor innan avresa.

I de här länderna gäller försäkringen

GRÖNT KORT BEHÖVS INTE

Andorra

Belgien

Bulgarien

Cypern

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Irland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Norge

Polen

Portugal

Rumänien

Schweiz

Serbien

Slovakien

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Tjeckien

Tyskland

Ungern

Österrike

GRÖNT KORT KRÄVS

Albanien

Azerbajdzjan

Bosnien-Hercegovina

Makedonien

Marocko

Moldavien

Montenegro

Ryssland

Tunisien

Turkiet

Ukraina

Vitryssland