Vilken självrisk blir det vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för våra motorcykelförsäkringar.

Trafikskada 1 000 kr
Brand 1 000 kr
Glas 500 kr
Maskinskada* 1 000 kr
Räddning 1 000 kr
Rättsskydd 20 %, lägst 1 500 kr
Stöld 2 000 kr/ 10 000 kr**
Allrisk 2 000 kr
Vagnskada*** Valbar 2 500 kr/ 5 000 kr/ 8 000 kr
* Maskinskada gäller för serietillverkad motorcykel som är högst sex år gammal (om du är SMC-medlem åtta år gammal) räknat från motorcykelns första datum i trafik och som körts högst 6 000 mil. Om motorcykelns först datum i trafik är senare än två år efter dess ursprungliga registreringsdatum gäller försäkringen högst åtta år (om du är SMC-medlem tio år) från ursprungligt registreringsdatum. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats.
**
Den högre självrisken gällerför de motorcykel av fabrikat KTM som inte har originalmonterad startspärr och för motorcykel som är registrerad som amatörbygge eller ombygge i Vägtrafikregistret.
*** Om din mc är utrustad med ABS så får du 1 000 kr lägre vagnskadesjälvrisk. Om du är medlem i SMC gäller vagnskadan helt utan självrisk vid kollision med identifierat utländskt fordon.

 

Särskilda självrisker för MC Trafikskoleförsäkring

Trafikskada 10 % av prisbasbeloppet
Stöld och brand 5 000 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr
Vagnsskada 20 % av prisbasbeloppet

 

Stöldskydd kan ta bort självrisken

Om du skyddar din motorcykel med stöldskyddsmärkning eller spårsändare slipper du betala självrisk om motorcykeln blir stulen och sedan återfinns med hjälp av stöldskyddet.

Ingen självrisk vid rullgrusolyckor!

Under perioden 1 juni till 30 oktober ansvarar väghållare för att varna och ta hand om grusspill, sopa bort grus efter lagningar m.m. För att man som hojåkare inte ska straffas mer än nödvändigt vid olyckor till följd av kvarliggande grus så tar vi bort självrisken för skador orsakade av grus på asfalt mellan den 1 juni till 30 oktober. 

Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.