Vilken självrisk blir det vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för våra motorcykelförsäkringar.

Trafikskada 1 000 kr
Brand 1 000 kr
Glas 500 kr
Maskinskada* 1 000 kr / 3 000 kr
Räddning 1 000 kr
Rättsskydd 20 %, lägst 1 500 kr
Stöld 2 000 kr / 10 000 kr**
Allrisk 2 000 kr
Vagnskada*** Valbar 2 500 kr / 5 000 kr / 8 000 kr
* Maskinskada gäller för serietillverkad motorcykel som är högst 12 år gammal räknat från motorcykelns första datum i trafik och som körts högst 8 000 mil. Om motorcykelns första datum i trafik är senare än två år efter dess ursprungliga registreringsdatum gäller försäkringen högst 14 år från ursprungligt registreringsdatum. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats. Den lägre självrisken 1 000 kr gäller om motorcykeln är högst sex år gammal.
**
Den högre självrisken gäller för de motorcykel av fabrikat KTM som inte har originalmonterad startspärr och för motorcykel som är registrerad som amatörbygge eller ombygge i Vägtrafikregistret.
*** Om din mc är utrustad med ABS så får du 1 000 kr lägre vagnskadesjälvrisk. Om du är medlem i SMC gäller vagnskadan helt utan självrisk vid kollision med identifierat utländskt fordon.

 

Särskilda självrisker för MC Trafikskoleförsäkring

Trafikskada 10 % av prisbasbeloppet
Stöld och brand 5 000 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr
Vagnsskada 20 % av prisbasbeloppet

 

Stöldskydd kan ta bort självrisken

Om du skyddar din motorcykel med stöldskyddsmärkning eller spårsändare slipper du betala självrisk om motorcykeln blir stulen och sedan återfinns med hjälp av stöldskyddet.

Ingen självrisk vid rullgrusolyckor

Under perioden 1 juni–30 oktober ansvarar väghållare för att varna och ta hand om grusspill och sopa bort grus efter lagningar. För att man som hojåkare inte ska straffas mer än nödvändigt tar vi bort självrisken på vagnskademomentet för skador orsakade av grus på asfalt under samma period, alltså från och med 1 juni till och med 30 oktober.