Försäkring för din enduro- eller trialmotorcykel

Anpassad försäkring för dig som åker enduro eller trial. Innehållet i försäkringen är skräddarsytt för motorcyklar avsedda att använda vid enduro- eller trialkörning.
Mindre innehåll = bättre pris!

  • Ersätter skador vid transport på släpvagn eller i buss
  • Ingen vagnskadeförsäkring
  • Ingen maskinskadeförsäkring
  • Krav på fastlåsning
Halv
Trafik
check
check

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din mc är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka samt skador på annans egendom som du orsakar med din mc. Dessutom ersätter försäkringen skadade kläder och skyddsutrustning.

check
clear

Brand

Du kan få ersättning om din motorcykel skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
clear

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av motorcykeln.

check
clear

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om din mc blir stulen eller skadad vid stöldförsök. Observera att mc:n alltid ska vara låst genom ramdel och fast föremål med lås av klass 3 eller C om den inte är under uppsikt. Om din mc inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
clear

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador på motorcykeln vid skadegörelse.

check
clear

Transport

Försäkringen gäller för skador som uppstår när motorcykeln transporteras på till exempel släp.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Vad kostar det att försäkra min mc?

Ditt personnummer