Ansök nu

Ta chansen att bli en av sex stipendiater som med upptill 20 000 kronor i bidrag får chansen att förverkliga drömmen om mc-kort.

Så här ansöker du

 • Fyll i dina uppgifter
 • Skriv en motivering om varför just du borde bli en av våra mc-stipendiater
 • Skicka in

Ansökningsperioden för 2024 års stipendium är öppen 26 januari–29 februari.

Ansökningarna bedöms av en jury bestående av representanter från Svedea. Juryn bedömer i ett första steg lämnad motivering och hur väl den ansökande uppfyller de grundläggande kraven. Utifrån detta utses tio finalister.

Om du utses till finalist får du i ett andra steg delta i en digital intervju. Syftet med intervjun är att bedöma finalistens kunskapsnivå och hur personen förmedlar sin motivation och passion för mc-åkning. Under intervjun vill vi också veta vid vilken trafikskola du tänker ta mc-kort.
 Juryn gör därefter en samlad bedömning av finalisternas lämnade motiveringar och genomförda intervjuer, och väljer slutligen ut sex stipendiater.

Lycka till!
Genom att skicka in ansökan förstår och accepterar jag stipendiereglerna nedan.
Stipendieregler

Bakom Mc-stipendiet står Svedea. Genom att ansöka om stipendiet förstår och accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

 • Svedea utser sex (6) stipendiater.
 • Avsikten är att fördela stipendierna över landet, det vill säga stipendiater kommer om möjligt att utses från orter i södra, norra och mellersta Sverige.
 • Stipendiet kan inte överlåtas till någon annan. Om stipendiaten inte har möjlighet att utnyttja stipendiet återgår det till Svedea utan ekonomisk ersättning.

Ansökan

 • För att ansöka om stipendiet måste du vara över 20 år och ha haft bilkörkort i minst två (2) år.
 • Ansökningsperioden pågår från och med 26 januari till och med 29 februari 2024.
 • Vi behandlar endast en (1) ansökan per person.
 • Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan kan innebära att ansökan blir ogiltig.
 • Du ansvarar själv för att de uppgifter som lämnats är korrekta.
 • Anställda på Svedea eller deras anhöriga kan inte ansöka om stipendiet.
 • Svedea ansvarar inte för eventuella tekniska fel som kan uppstå i ansökan.
 • Lämnade personuppgifter hanteras av Svedea och sparas inte längre än nödvändigt. Uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter.

Så här utses finalister och stipendiater

 • En jury bestående av representanter från Svedea utser i ett första steg tio (10) finalister som meddelas personligen senast i mitten av mars 2024. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • I nästa steg bokas finalisterna in för en digital intervju med juryn bestående av representanter från Svedea. Syftet med intervjun är att bedöma finalistens kunskapsnivå och hur personen förmedlar sin motivation och passion för mc-åkning. Under intervjun vill vi också veta vid vilken trafikskola du tänker ta mc-kort. Efter genomförda intervjuer gör juryn en samlad bedömning av lämnade motiveringar och intervjuerna, och utser slutligen sex (6) stipendiater som meddelas personligen. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiaterna presenteras senast 31 mars 2024 i ett mejl till alla som ansökt, på svedea.se samt i våra sociala medier (ej nödvändigtvis begränsat till detta).
 • Om Svedea efter rimliga ansträngningar inte har fått tag på en stipendiat genom de kontaktuppgifter som lämnats i ansökan, eller om personen visar sig inte uppfylla kraven för att bli stipendiat, utses (om möjligt) en ny stipendiat.

Stipendiet

 • Stipendiet uppgår till maximalt 20 000 kronor per stipendiat och betalas ut delvis i tre steg. De tre stegen beskrivs närmare nedan.
 • Stipendiet ersätter kostnader som stipendiaten har haft för inskrivningsavgift, riskutbildning 1, riskutbildning 2 samt för körlektioner. Utbetalning sker enbart mot uppvisande av kvitto.
 • Kostnader för inskrivningsavgift, riskutbildning 1 och riskutbildning 2 ersätts även om kostnaderna har uppkommit innan personen utsågs till stipendiat, förutsatt att kvitto kan uppvisas och att kostnaderna uppkommit under innevarande kalenderår.
 • Kostnader för körlektioner ersätts endast om de uppkommit efter personen utsetts till stipendiat. Utbetalning sker enbart mot uppvisande av kvitto.
 • Stipendiesumman betalas ut delvis i tre steg, mot uppvisande av kvitto. De tre stegen är:

  • Första delen av stipendiet ersätter inskrivningsavgift samt kostnad för riskutbildning 1 och riskutbildning 2. Beloppet utbetalas efter inskrivning på trafikskola.
  • Andra delen av stipendiet ersätter kostnader för maximalt fem (5) körlektioner. Beloppet utbetalas efter det att lektionerna har genomförts.
  • Sista delen av stipendiet ersätter eventuella ytterligare kostnader för körlektioner. Beloppet (maximalt sammanlagt 20 000 kronor per stipendiat) utbetalas efter genomfört teori- och körprov.
 • Om du som utsedd stipendiat inte har möjlighet att lägga ut egna pengar kan i vissa undantagsfall eventuellt en separat betalningslösning tas fram med utvald trafikskola.
 • Resor till och från trafikskolan samt kostnader för körkortstillstånd, teoriprov, körprov och tillverkning av nytt körkort ingår ej i stipendiet.
 • Stipendiaten ansvarar själv för att hitta och upprätthålla kontakt med lämplig trafikskola. Stipendiaten bokar på egen hand in riskutbildningar, teori, körlektioner, teori- och körprov.
 • Även om du som stipendiat inte skulle få godkänt resultat på teoriprov och/eller körprov kan du ej bli återbetalningsskyldig till Svedea.

Marknadsföring

 • Genom att tacka ja till att utses som stipendiat godkänner du att Svedea kan komma att använda ditt namn, andra av dig lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial tagna i samband med stipendiet. Det kan handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier (dock ej begränsat till detta).

Vanliga frågor och svar

Stipendiet vänder sig till dig som drömmer om ett mc-kort och vill köra motorcykel. För att söka stipendiet måste du ha fyllt 20 år. Du ska kunna starta, stanna och växla en motorcykel och haft körkort för bil i minst två år. Du ska även ha kört bil regelbundet under de senaste två åren, så att du har den trafikvana som behövs.

Nej, du behöver inte vara kund hos Svedea för att ansöka om Mc-stipendiet.
Nej, du kan bara ansöka om stipendiet åt dig själv.
Vi behandlar endast en ansökan per person.

Som stipendiat tilldelas du upptill 20 000 kronor i bidrag för att ta ditt mc-kort. Du väljer själv trafikskola och bokar in riskutbildningar, teori, körlektioner, teori- och körprov på egen hand.

Stipendiesumman betalas ut delvis i tre steg och ersätter kostnader som stipendiaten har haft för inskrivningsavgift, riskutbildning 1, riskutbildning 2 samt för körlektioner.

 • Första delen av stipendiet ersätter inskrivningsavgift samt kostnad för riskutbildning 1 och riskutbildning 2. Beloppet utbetalas efter inskrivning på trafikskola.
 • Andra delen av stipendiet ersätter kostnader för maximalt fem körlektioner. Beloppet utbetalas efter det att lektionerna har genomförts.
 • Sista delen av stipendiet ersätter eventuella ytterligare kostnader för körlektioner. Beloppet (maximalt sammanlagt 20 000 kronor per stipendiat) utbetalas efter genomfört teori- och körprov.
Kostnader för inskrivningsavgift, riskutbildning 1 och riskutbildning 2 ersätts även om kostnaderna har uppkommit innan personen utsågs till stipendiat, förutsatt att kvitto kan uppvisas och att kostnaderna uppkommit under innevarande kalenderår.

Kostnader för körlektioner ersätts bara om de uppkommit efter personen utsetts till stipendiat. Utbetalning sker enbart mot uppvisande av kvitto.

Resor till och från trafikskolan samt kostnader för körkortstillstånd, teoriprov, körprov och tillverkning av nytt körkort ingår ej i stipendiet.

Om du som utsedd stipendiat inte har möjlighet att lägga ut egna pengar kan i vissa undantagsfall eventuellt en separat betalningslösning tas fram med utvald trafikskola.

Ansökningarna bedöms av en jury bestående av representanter från Svedea. Juryn bedömer i ett första steg lämnad motivering och hur väl den ansökande uppfyller de grundläggande kraven. Utifrån detta utses tio finalister.

Om du utses till finalist får du i ett andra steg delta i en digital intervju. Syftet med intervjun är att bedöma finalistens kunskapsnivå och hur personen förmedlar sin motivation och passion för mc-åkning. Under intervjun vill vi också veta vid vilken trafikskola du tänker ta mc-kort.
 Juryn gör därefter en samlad bedömning av finalisternas lämnade motiveringar och genomförd intervju, och väljer slutligen ut sex stipendiater.

Ett mindre tröstpris kommer att utgå till de fyra finalister som inte utses till en av årets stipendiater.
Reglerna för 2024 års ansökan till Mc-stipendiet hittar du här.