Missnöjd med skaderegleringen?

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med den service vi levererar. Är du missnöjd med vår skadereglering är du välkommen att ta kontakt med oss eller vår kundombudsman. Här får du information om hur du går tillväga.

Börja med att kontakta oss

Om du inte är nöjd med vår bedömning kan du i första hand återkomma till skaderegleraren. Skaderegleraren kommer då att, tillsammans med ansvarig chef, göra en ny bedömning av ärendet.

Kontakta kundombudsmannen

Om du inte är nöjd efter att vi gjort en ny prövning av ärendet kan du vända dig till vår kundombudsman genom att mejla till kundombudsmannen@svedea.se eller skriva till:

Svedea AB
Kundombudsmannen
Box 3489
103 69 Stockholm

När du vänder dig till kundombudsmannen för prövning ber vi dig redogöra för vilket kundnummer/skadenummer prövningen avser. Vidare ber vi dig tydligt redogöra för vad i beslutet du vill ha prövat och varför du anser att vår bedömning inte är rätt.

Kundombudsmannens uppgift är att, tillsammans med Svedeas överprövningsnämnd, granska/ompröva avslutade ärenden där bolaget lämnat ett slutligt beslut. Överprövningsnämnden granskar endast klagomål som rör försäkringsavtalet.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du känner dig missnöjd efter att kundombudsmannen har prövat ditt ärende finns andra möjligheter för dig att gå vidare med ärendet. Du kan till exempel kontakta Konsumentvägledningen i din kommun eller Konsumenternas försäkringsbyrå för att få hjälp. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.