Sök på Svedea.se

Jakthund med en fågel i munnen

Om din jakthund används i avel

Vår avelsförsäkring är för dig som har en jakthundstik som du tänker använda i avel. Du kan till exempel få ersättning för vård av sjuk valp, ersättning för förlossningskomplikationer, tikens första kejsarsnitt samt dolda fel-försäkring för valparna.

Avelsförsäkring med veterinärvård av valp från första dagen

Avelsförsäkringen är ett tillägg till jakthundsförsäkringen för dig som har en id-märkt tik som du tänker använda i avel. Försäkringen ersätter kostnader som är vanliga i avelssammanhang.

Vad ingår i avelsförsäkringen?

Tikens första kejsarsnitt

Du kan få ersättning för kostnader för tikens första kejsarsnitt under förutsättning att vedertagen behandling genomförts och tiken inte själv kunnat föda.

Försäkringen har en karenstid på 30 dagar från nyteckningsdatum, vilket innebär att du inte kan få ersättning för förlossningskomplikationer och kejsarsnitt som inträffar under avelsförsäkringens 30 första dagar.

Veterinärvård av valp

Du kan få ersättning för veterinärvård av sjuk eller skadad valp från det att den föds och fram till tolv veckors ålder eller fram till överlåtelsedatum om det sker innan tolv veckor. Du kan få upp till 8 000 kronor per valp. Kravet är att skadan eller sjukdomen är förvärvad.

Livförsäkring för valp

Du kan få ersättning om din valp skulle dö eller behöva avlivas på grund av sjukdom eller skada från fem veckor och fram till tolv veckors ålder eller fram till överlåtelsedatum om det sker innan tolv veckor. Du får 8 000 kronor per valp och kravet är att skadan eller sjukdomen är förvärvad.

Dolda fel

Försäkringen gäller för valp som du, som uppfödare, säljer, överlåter eller behåller. Kravet är att valpen veterinärbesiktats mellan sju och 12 veckors ålder utan anmärkningar och försäkringen omfattar hela kullen.

Vad räknas som ett dolt fel?

Med ett dolt fel menar vi en sjukdom eller defekt som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen men som inte har visat symtom eller annars varit känd. Sjukdomar eller defekter som enligt veterinärmedicinsk expertis borde ha upptäckts vid veterinärbesiktningen, eller sådana som är av ärftlig karaktär och inte har börjat utvecklas före leveransen, är i vår mening inte ett dolt fel.

Jakthundsförsäkring är grunden

Avelsförsäkringen är en tilläggsförsäkring som du kan köpa om du har vår jakthundsförsäkring. 

Undrar du något?

Här kan du få svar på många frågor som hundägare brukar fundera på. Hittar du inte ditt svar där kan du ringa oss på 0771-160 190 eller mejla djur@svedea.se så hjälper vi dig gärna.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformation och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Våra villkor

Facebook

Instagram