Sök på Svedea.se

Ett viltsvin i skogen

Vildsvinsjakt med hund

Ett möte mellan hund och vildsvin kan sluta olyckligt om det vill sig illa. Men med rätt beteende kan du minska riskerna och med en bra hundförsäkring är ni båda tryggare om oturen skulle vara framme. Vi berättar mer.

Vildsvinen har ökat enormt i antal

På senare år har den svenska vildsvinsstammen vuxit ohämmat. För tjugo år sen fanns det ca 5 000 vildsvin i landet, idag kan det röra sig om så många som 300 000 – alltså sextio gånger fler. 

Vildsvin är vilda djur och de gör vad de kan för att undvika människan. Stöter du ihop med vildsvin är de normalt sett helt ofarliga för dig. Överrumplar man däremot ett vildsvin (eller skadar det) kan det bli aggressivt. Det är bland annat lätt hänt att vildsvin blir störda om hunden springer lös på promenaden. Tänk på att vildsvin inte ser så bra. Det kan alltså löna sig att väsnas när det är vildsvin i närheten. Då får de tid på sig att dra sig undan.

Vildsvinsjakten har ökat

I takt med att vildsvinen ökar i antal blir det allt mer populärt med vildsvinsjakt. Vildsvinsjakten har till och med gått om älgjakten när det gäller antalet skjutna djur. På sina håll i Europa är vildsvinsjakt en gammal tradition, men i Sverige är det fortfarande ganska nytt. Det tar tid att hitta bra metoder för att jaga vildsvin på ett säkert sätt och det tar tid att få fram lämpliga hundar.  

Även om vildsvinshundar tas in från länder i Europa med lång historia av vildsvinsjakt, så finns det flera särskilda krav kring jakten i Sverige som importerade jakthundar inte alltid uppfyller. Vi vill bland annat gärna att våra jakthundar ska vara rådjursrena så deras jaktinstinkter inte slår över i hetsjakt, vilket är olagligt. 

Nyligen har Svenska Kennelklubben och Svenska Älghundsklubben tagit fram officiella jaktprov för vildsvinsjakt och eftersök. Vildsvinsproven syftar till att lära våra svenska jakthundar hur man tampas med vildsvin på bästa sätt, och de har lett till en del positiva förändringar när det gäller antalet vildsvinsskadade jakthundar. Vi håller på att lära oss men vildsvinsjakt kan aldrig bli helt riskfritt, vare sig för hunden eller jägaren.

Vildsvin är farliga för jakthundar

En hund som springer lös kan lätt hamna i konflikt med ett vildsvin och när det gäller jakthundar är situationen förstås avsiktligt tillspetsad. Stressade vildsvin är inga snälla djur och i takt med den ökande vildsvinsjakten har vi också sett en stor ökning av antalet jakthundar som skadas av vildsvin. Vildsvin är ett av de allra farligaste jaktbytena vi har i Sverige, med undantag för björnen, och har blivit den näst vanligaste dödsorsaken för hundar efter biltrafiken. 

Vildsvinen har kraftiga betar vilka används som vapen när de känner sig trängda. Kör du på ett vildsvin med bilen bör du backa undan en bit, men en jakthund har inte det valet. Den ska fram och hetsa mot vildsvinet och den riskerar då att få magen eller bröstkorgen skadad av de vassa betarna. Benbrott och huvudskador förekommer också i den vildsvinsrelaterade olycksstatistiken bland jakthundar. 

Det gäller alltså att veta vad man gör och att man jagar vildsvin med rätt sorts hund. Med fel sorts hund ökar du risken, eftersom hunden inte vet hur bytet ska hanteras på ett tryggt sätt. Använder du för många hundar samtidigt ökar också risken. En av hundarna kan gå över gränsen och  även en duktig vildsvinshund kan tappa omdömet på grund av flockdynamiken. 

Tax anses som en olämplig vildsvinshund, medan en laika ofta lämpar sig väl. Laikan är snabb, orädd och den har det man kallar ”rovviltsskärpa”, viljan att ge sig efter ett vilddjur som den egentligen inte har en chans mot. Rätt hund och rätt jaktteknik är alltså viktigt. Använder du dessutom rätt säkerhetsutrustning minskat du riskerna ytterligare. Idag ska skyddsväst vara en självklarhet för hundar som jagar vildsvin.  

Hos vissa försäkringsbolag innebär vildsvinsvästen att du slipper självrisken om olyckan är framme. Hos Svedea har vi tagit bort självrisken för rovdjursskador helt och hållet.

Skaffa dig en bra jakthundsförsäkring

Vildsvinsjakt är en stimulerande och populär jaktform. Med rätt hund, rätt teknik och rätt utrustning är det relativt säkert att jaga vildsvin. Men vildsvinsjakt handlar ändå om att ta en kalkylerad risk. Vildsvinet är en värdig motståndare och det finns alltid risk för skador både på hunden och jägaren. Innan man ger sig ut är det med andra ord en bra idé att se över försäkringsskyddet, både för hunden och dig själv. 

Svedeas jakthundsförsäkring är framtagen speciellt, i samarbete med branschen, för jakthundar och deras ägare. Försäkringen ersätter både olycksfall och sjukdom med upp till 60 000 kronor per år. I jakthundsförsäkringen finns även möjlighet att teckna en livförsäkring för din jakthund, så att du får ersättning för hundens värde om det värsta skulle hända. 

I livförsäkringen finns ett tillägg som kallas användbarhetsförsäkring. Om din jakthund råkar så illa ut att den inte kan jaga längre, så kan ersättningen för förlorad användbarhet hjälpa dig att motverka bortfallet och få in en ny hund i verksamheten. 

Vad kostar det att försäkra min jakthund?

Hundens födelsedatum

Facebook

Instagram