Sök på Svedea.se

En hund nosar i gräset

Hundar och dåligt luktsinne

Vad gör man om jakthunden inte riktigt fungerar i skogen, har svårt att hitta viltet och kanske går rakt över färska spår? Det kan bero på att luktsinnet försämrats på grund av en inflammation. Anna Pamuk, leg veterinär, berättar mer.

Halsinflammation

Orsaken bakom hundens hesa skall och dåliga sök kan vara att den lider av en halsinflammation. Inflammationen gör att de övre luftvägarna sväller under ansträngning och beror på en retning. Retningen kan vara allt ifrån överansträngning, dolda magsår till smittsamma virus. I alla dessa fall minskar kroppens förmåga att syresätta sig, vilket påverkar hundens ork och prestationsförmåga. Vid symtom behöver du vila hunden, fundera över orsaken och göra en hälsokontroll med halsinspektion. En okomplicerad och tidigt upptäckt halsinflammation kan du som hundägare åtgärda själv.   

Noskvalster och andra infektioner är ovanliga

En halsinflammation hos hund är bara smittsam om den orsakas av en virusinfektion, bakterier eller parasiter. Bland alla orsaker till halsinflammation är dock infektioner ovanligt. Bara om bakterier påvisas som orsak, behandlas hunden med antibiotika. Virusinfektioner behöver däremot vilas bort med hjälp av antiinflammatorisk medicin. Parasitinfektioner förekommer, men är inte lika vanligt som många tror. Även om hundar med noskvalsterinfektion tappar luktsinnet, drabbas de sällan av en halsinflammation. Behandling mot noskvalster gör man utifrån en riskbedömning med ett riktat parasitdödande preparat i god tid innan jakten.  

Oförklarlig trötthet, dålig ork, torrhosta kan vara symtom på en lungmaskinfektion. Maskarna i de nedre luftvägarna förekommer genom en ökad rörlighet av hundar mellan länder. Därför är det viktigt med avföringsprov om hunden visar oförklarliga luftvägssymtom. Val av avmaskningspreparat görs i samråd med veterinär utifrån träckprovssvar.  

Halsinflammation, noskvalsterinfektion och symptom

Symtomen hos en jakthund med halsinflammation kommer nästan alltid smygande. Hunden uppvisar korta sökturer eller drev, oförklarliga tappter, skäller hest eller inte alls. Det skummar ofta runt nos och mun, den ser röd ut i sina slemhinnor och kan oförklarligt skaka på huvudet. Under jaktsäsongens gång visar hunden sedan trötthet, den kan få ett virrigt beteende och kan börja hosta/harkla vid minsta ansträngning.  

De flesta jakthundar som är infekterade av noskvalster visar däremot inga symtom alls tills de sätts i jaktarbete. Möjligen kan hunden upplevas irriterad kring nosen och ibland uppvisa ett ökat klart nosflöde. Likaså kan nysningar, fnysningar och inåtvända nysningar höras. En noskvalsterinfekterad hund arbetar ofta planlöst redan från första början, men hunden visar inga tecken på trötthet.  

Magkatarr och röda tonsiller

Magkatarr hos unghundar är vanligt, eftersom en så stor del av hundens immunförsvar finns i magtarmkanalen. Under tillväxt är organet utsatt, främst i stressituationer som pubertet och tillväxt. När magslemhinnan blir inflammerad kommer sura uppstötningar att skapa en inflammation i de övre luftvägarna. Tonsillerna eller halsmandlarna blir då ilsket rodnande och blöder. De är en viktig del av immunförsvaret, som hjälper kroppen att begränsa skadan från magkatarren. Vila, magmedicin och lättsmält skonkost under några veckor gör i de flesta fall att magkatarren läker. Bara om tonsillerna, trots orsaksriktad behandling återkommande sväller upp, ska de opereras bort. Aldrig annars.  

Övriga orsaker till halsinflammationer

Ibland kan hundens närmiljö orsaka problem. Isoleringsmaterial, bäddmaterial och foder kan alla innehålla främmande ämnen som kan reta luftvägarnas slemhinnor. I dessa fall är ofta flera hundar i besättningen drabbade och en utredning behöver göras för att hitta och åtgärda miljöproblemen. Vissa individer riskerar att lättare drabbas av luftvägsproblem på grund av avvikande anatomi, som en lång mjuk gom eller ett trångt svalg. Andra individer visar luftvägssymtom som en del av symtom vid allergi mot foder eller omgivningen. I dessa fall visar hunden som regel alltid andra symtom som återkommande klåda och magtarmproblem. 

Behandling av halsinflammation

En akut halsinflammation behandlas i första hand med vila. I samråd med din veterinär sätts antiinflammatorisk medicin in tillsammans med goda bakterier (probiotika) för att dämpa inflammationen och stabilisera den goda bakteriefloran i magtarmkanalen. Unghundar med symtom på magkatarr ges också magmedicin och skonkost under ett par veckor. 

Om symptomen inte går över behöver hunden undersökas djupare för att fastställa och åtgärda orsaken. De flesta halsinflammationer har många olika orsaker, vi kallar dem multifaktoriella. Ju snabbare halsinflammationen upptäcks, desto kortare blir läktiden. Normalt tar det tre veckor för en halsinflammation att läka ut med hjälp av vila och riktad behandling. Långvariga och djupare problem, som stämbandskatarr och luftrörskatarr, tar många dyrbara jaktmånader att läka ut. 

För att veta att halsinflammationen verkligen har läkt ut är efterkontroll viktigt. Även om hunden har tillfrisknat kommer den att vara känslig för återfall under lång tid, med ökat behov av vila efter jakt och träning. Tillskott av fiskolja (omega 3) och goda bakterier (probiotika) minskar återfallsrisken. Endast i de fall där tonsillerna tydligt och återkommande sväller upp rekommenderas en operation. Tonsillerna är luftvägarnas första försvarslinje mot infektioner och ska inte opereras bort i onödan.  

De flesta halsinflammationerna:

Text av: Anna Pamuk, Legitimerad veterinär 

Facebook

Instagram