Försäkring för hunddagis

Hos oss hittar du en hunddagisförsäkring som är helt anpassad efter de behov ett hunddagis har. Till exempel gäller försäkringen om en dagishund skulle skada någon under tiden den är på dagis eller om en hundägare halkar på dagisets trapp och skadar sig. Försäkringen gäller både för hunddagis och hundpensionat.

Anpassad försäkring för ditt företag

Hunddagisförsäkringen är uppbyggd av flera olika delar, här kan du se i korthet vad de olika delarna innehåller. För mer information läs villkorssammanfattningen eller de fullständiga villkoren som du hittar längst ner på sidan.

Vad täcker hunddagisförsäkringen?

XL
L
check
check

Egendomsförsäkring

Med en egendomsförsäkring täcker du skador på företagets egendom, till exempel varor och teknisk utrustning. Du kan till exempel få ersättning om någon bryter sig in och stjäl företagets dator.

Maximal ersättning: 50 000 kr (kan höjas vid behov).
Självrisk: 4 000 kr vid varje skadetillfälle.

check
check

Avbrottsförsäkring

Gäller för företagets bortfall av täckningsbidrag (företagets intäkter minus fasta kostnader) vid ett avbrott i verksamheten. Det kan till exempel handla om att lokalen måste renoveras på grund av en skada och du därmed förlorar inkomsten från dagishundarna under en period.

Maximal ersättning: Hunddagisets angivna årsomsättning.

check
check

Ansvarsförsäkring

Om någon kräver skadestånd av företaget på grund av en sak- eller personskada är en ansvarsförsäkring bra att ha. Den gäller även om en dagishund ställer till med en skada som ditt företag enligt lagstiftning är skyldig att ersätta. Det kan till exempel handla om att en dagishund biter någon och du blir skadeståndsskyldig (strikt ansvar för hund).

Maximal ersättning: 10 000 000 kr.
Självrisk: 4 000 kr vid varje skadetillfälle.

check
check

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen gäller för kostnader för ombud i samband med tvist. Du kan till exempel få hjälp om du hamnar i tvist med en leverantör om en faktura.

Maximal ersättning: Fem prisbasbelopp per skada.
Självrisk: 20 % av skadekostnaden, dock lägst 4 000 kr.

check
check

Krisförsäkring

Försäkringen gäller för terapihjälp för anställda som hamnar i psykisk kris på grund av traumatisk händelse som inträffar i samband med tjänsten. Till exempel om en anställd blir rånad under en hundpromenad.

Maximal ersättning: 10 behandlingar hos psykolog.
Självrisk: Krisförsäkringen gäller utan självrisk.

check
check

Kundolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller om en kund eller besökare skadar sig i företagets lokaler. Till exempel om en hundägare ramlar och bryter armen vid lämning. 

Maximal ersättning: Tio prisbasbelopp för varje skada.
Självrisk: Kundolycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk.

check
check

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada och kan ersätta kostnader för läkarbesök, tandskador, resor, rehabilitering och hjälpmedel samt merkostnader. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse. Det kan till exempel handla om att en anställd ramlar illa på en promenad och slår ut tänderna.

Försäkringen gäller för anställda och tillfällig arbetskraft under arbetstid samt under resa till och från arbetet.

Maximal ersättning: 800 000 kr för ekonomiskt invaliditet och 400 000 kr för medicinsk invaliditet.
Självrisk: Olycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk.

check
check

Hundägarens självrisk

Försäkringen gäller om en hund gör sig illa under tiden den är under dagisets ansvar och behöver veterinärvård. Till exempel om hunden under promenad blir påkörd av en cykel eller blir biten av annan hund som inte omfattas av hunddagiset. Försäkringen kan då ersätta självrisken på hundägarens veterinärvårdsförsäkring.

Maximal ersättning: 10 000 kr vid varje skadetillfälle.
Självrisk: Gäller utan självrisk

check
clear

Epidemiavbrottsförsäkring

Försäkringen gäller om en veterinär eller myndighet beordrar eller rekommenderar att dagiset stängs för att hindra spridning av en smittsam sjukdom. Epidemiavbrottsförsäkringen ersätter även saneringskostnader, antingen via ett saneringsföretag eller vid eget arbete. 

Försäkringen ersätter 90 % av omsättningen för de dagar som dagiset är stängt, dock längst under en månad.
Maximal ersättning för sanering: 5 000 kr.
Självrisk: 4 000 kr vid varje avbrottstillfälle.

Fyll i formuläret och få en offert.

Vill du veta vad försäkringen kostar fyller du bara i formuläret nedan. Vi återkommer sedan med en offert som du kan titta på i lugn och ro innan du bestämmer dig. 


Våra villkor

Här på webbplatsen och i vår villkorssammanfattningen försöker vi så tydligt som möjligt beskriva vad som ingår i våra försäkringar. Det är dock alltid de fullständiga villkoren som gäller. 

 Grundläggande information

Förköpsinformation Hunddagisförsäkring

 AA:3 Allmänna Avtalsbestämmelser och Definitioner

 GRK10:5 Grundvillkor för Konceptförsäkring

 GRK90:2 Grundvillkor för Kollektiv olycksfallsförsäkring

 T120:1 Epidemiavbrottsförsäkring för Hunddagis