Om Säkra i Västerås

Säkra i Västerås ingår i Säkra som är ett nationellt nätverk av professionella försäkringsförmedlare vars mål är att omvandla kunskap till nytta för kunder vid upphandling av företagslösningar och fonder.

För mer information gå in på www.sakra.se