Hundförarförsäkring

Försäkringens innehåll

Vad händer om din hund biter någon?

Som hundägare har man ett strikt ansvar för sin hund. Skulle hunden orsaka skada på människor eller egendom så är man som hundägare ansvarig för händelsen. Därför är det viktigt att ha en ansvarsförsäkring som ersätter eventuella skadestånd som man annars får betala själv.

För privatpersoner räcker det oftast med ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen men om man bedriver näringsverksamhet med sin hund så bör man ha en företagsförsäkring där ansvarsförsäkring ingår. För privatpersoner som arbetar med terapihund kan ibland gråzoner uppstå. Om hemförsäkringsbolaget anser att det är oklart om terapihundsverksamheten bedrivs helt privat eller i näringssyfte ersätter man inte alltid skadestånd. I båda fallen ger vår hundförarförsäkring ett bra skydd

Grundpaketet innehåller

  • Ansvarsförsäkring - ersätter till exempel om din hund skulle skada en människa eller förstöra egendom.
  • Rättsskyddsförsäkring - du kan får ersättning om du till exempel hamnar i tvist med en kund om betalning av en faktura.
  • Krisförsäkring - om du skulle råka ut för något obehagligt i ditt arbete ersätter försäkringen kostnader för kristerapi.  

Paketet kan kompletteras med

  • Kollektiv olycksfallsförsäkring - gäller vid olycksfallsskada och ger ersättning för exempelvis läke-, tandskade-, resekostnader, samt ersättning vid invaliditet och dödsfall, för anställda eller tillfällig arbetskraft.
  • Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga (för hundförare och hund) - gäller om din hund råkar ut för ett olycksfall, eller om du själv blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall, och du därför inte kan utföra och ta betalt för era tjänster.

Köp försäkring!

Du kan köpa försäkringen genom att fylla i och skicka in offertformuläret eller genom att kontakta oss på foretag@svedea.se eller 0771-160 161.