Sök på Svedea.se

Terapihund

Som hundägare är det viktigt att vara medveten om det ansvar som följer med att äga en hund. Skador kan inträffa, och en ansvarsförsäkring är viktig för ekonomisk trygghet. 

Vad händer om din hund biter någon?

Som hundägare har man ett strikt ansvar för sin hund. Skulle hunden orsaka skada på människor eller egendom så är man som hundägare ansvarig för händelsen. Därför är det viktigt att ha en ansvarsförsäkring som ersätter eventuella skadestånd som man annars får betala själv.

För privatpersoner räcker det oftast med ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen men om man bedriver näringsverksamhet med sin hund så bör man ha en företagsförsäkring där ansvarsförsäkring ingår. För privatpersoner som arbetar med terapihund kan ibland gråzoner uppstå. Om hemförsäkringsbolaget anser att det är oklart om terapihundsverksamheten bedrivs helt privat eller i näringssyfte ersätter man inte alltid skadestånd. I båda fallen ger vår hundförarförsäkring ett bra skydd

Försäkringens innehåll

Grundförsäkring

Ansvarsförsäkring

Ersätter till exempel om din hund skulle skada en människa eller förstöra egendom.

Rättsskyddsförsäkring

Du kan får ersättning om du till exempel hamnar i tvist med en kund om betalning av en faktura.

Krisförsäkring

Om du skulle råka ut för något obehagligt i ditt arbete ersätter försäkringen kostnader för kristerapi.  

Tilläggsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Gäller vid olycksfallsskada och ger ersättning för exempelvis läke-, tandskade-, resekostnader, samt ersättning vid invaliditet och dödsfall, för anställda eller tillfällig arbetskraft.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga (för hundförare och hund)

Gäller om din hund råkar ut för ett olycksfall, eller om du själv blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall, och du därför inte kan utföra och ta betalt för era tjänster.

Har du frågor om verksamhetsförsäkring?

Kontakta företagsnavet på telefon 0771-160 161 eller via mejl på foretag@svedea.se. Vi finns på plats vardagar 8–17.

Har du frågor om hundförsäkring?

Kontakta kundnavet på telefon 0771-160 190 eller via mejl på kundnavet@svedea.se. Vi finns på plats vardagar 8–17.

Köp försäkring

Gör en offertförfrågan för att köpa försäkringen eller kontakta oss på foretag@svedea.se eller 0771-160 161.

Facebook

Instagram