Synologens Företagsförsäkring

Synologens Företagsförsäkring är framtagen genom ett samarbete mellan Synologen, Marsh och Svedea. Försäkringen har anpassats efter verksamhet och behov