Sök på Svedea.se

Startklar

Försäkringskompetens tillsammans med Svedea erbjuder Startklar och Startklar Plus för dig som söker en motions- och tävlingsförsäkring. Försäkringarna gäller 1 år för alla arrangemang du anmäler dig till i Sverige.

Försäkringens innehåll

Olycksfallsförsäkring

Startklar gäller under aktuellt arrangemang samt under resa till och från arrangemang inom Sverige.

Då arrangemanget sker på annan ort än hemorten (inom Sverige) gäller olycksfallsförsäkringen också under vistelse på den orten.

Startklar Plus gäller som för Startklar med tillägget att försäkringen också gäller vid träning i Sverige inför motions- och tävlingsarrangemang. Den gäller även under resa till och från träning (inom Sverige). Då träning sker på annan ort än hemorten (inom Sverige) gäller den också under vistelse på den orten.

Följande ersättningsförmåner ingår i Startklar och Startklar Plus:

  • Akutersättning upp till 10 000 kr
  • Resekostnader
  • Sönderklippta kläder och idrottsutrustning
  • Tandskadekostnader upp till 1 prisbasbelopp
  • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
  • Medicinsk invaliditet upp till 15 prisbasbelopp
  • Dödsfall 1 prisbasbelopp
  • Försäkringen gäller utan självrisk

Avbeställningsförsäkring

Startklar och Startklar Plus gäller för motions- och tävlingsarrangemang i Sverige som är öppna för allmänheten. De gäller fram till dess att aktuellt arrangemang startat.

Följande ersättningsförmåner ingår i Startklar och Startklar Plus:

  • Upp till 5 000 kr per försäkringsår

Facebook

Instagram