Scouternas försäkringar

Scoutförbundet har tillsammans med försäkringsmäklaren Willis och Svedea tagit fram en försäkringslösning för scouter så att du som medlem kan känna dig trygg under de verksamheter som anordnas av Scouterna. På den här sidan kan du läsa mer om försäkringarnas innehåll i korthet.