Söderberg & Partners

Söderberg & Partners förmedlar gruppförsäkringar åt SamSpar. Tillsammans har vi utvecklat ett försäkringserbjudande helt utformat efter församlingarnas verksamhet och behov.

Gruppförsäkringen från Söderberg & Partners innehåller ett stort utbud av försäkringar som bland annat omfattar egendomsförsäkring, olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring.

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Söderberg & Partners har tillgång till en av Nordens största analysavdelningar som dagligen följer försäkringsbolagen, bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv.

Söderberg & Partners företagsförsäkring omfattar de viktigaste delarna av en lyckad försäkringslösning. Det innebär allt från riskanalys, rådgivning och skadekonsultation till förhandling och utveckling av anpassade lösningar som lever upp till kraven i din verksamhet. Söderberg och Partners erbjuder bland annat ansvarsförsäkring, egendom och avbrottsförsäkring, fordon och transportförsäkring, kreditförsäkring och tjänstereseförsäkring.

Övriga tjänster hos Söderberg & Partners

Utöver förmedling av försäkring och finansiella produkter erbjuder Söderberg & Partners kvalificerad rådgivning inom risk management och försäkringsskydd för näringsliv och organisationer, samt kapitalförvaltning åt företag, organisationer och privatpersoner.

Kunderna representerar en bredd av storlekar och branscher, från egenföretagare till internationella storföretag. Söderberg & Partners hanterar försäkringar för över 140 000 kunder med över 80 miljarder kronor i underliggande förvaltat pensionskapital.

För mer information besök Söderberg & Partners hemsida eller läs de senaste nyheterna i någon av Söderberg & Partners sociala kanaler:
Söderberg och Partners på Facebook
Söderberg och Partners på Twitter
Söderberg och Partners på Linkedin