Söderberg & Partners

Söderberg & Partners bildades 2004 då en kärna av nio analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag. Per-Olof Söderberg gick in som huvudägare och deltar sedan dess aktivt inom verksamheten, bland annat som styrelseordförande.

De ursprungliga nio analytikerna har vuxit till 1400 medarbetare i vår numera nordiska koncern. Det allra första affärsområdet var pensionsrådgivning, tätt följt av sak-verksamheten. Därefter har alltfler affärsområden vuxit fram.

Analysavdelningen har utvecklats till en av Nordens största fristående analysavdelningar och Söderberg & Partners är idag en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. För mer information gå in på www.soderbergpartners.se