Sök på Svedea.se

Om Pensum Företag

Vi hjälper dig att hantera risker för objekt och föremål såväl som ansvarsfrågor som uppstår i samband med den verksamhet du bedriver. 

I vår dagliga miljö och verksamhet utsätts vi alla ständigt för risker, både fysiska och juridiska. Försäkring är ett sätt att hantera risk men långt ifrån det enda. Pensum gör dig medveten om risker och förmedlar kunskapen om hur de kan hanteras. Vi identifierar och förebygger dem, genom försäkringsupphandling och hjälper dig vid skadehantering. Vårt mål är att skydda liv, egendom och verksamhetens fortbestånd samt att hålla kostnader för detta på en rimlig nivå. 

Som kund hos Pensum Företag får du tillgång till kvalificerad försäkrings- rådgivning utifrån en helhetssyn. Våra oberoende rådgivare är jurister, ekonomer med mångårig dokumenterad kompetens och branscherfarenhet. 
Vi ser till att ditt företag är rätt försäkrat vid rätt tillfälle till rätt pris.

Pensum Sport ger dig trygghet

Vi intresserar oss lika mycket för breddidrottens behov av försäkringar som elitidrottens individuella behov av specialanpassade lösningar. Försäkringar inom sport har många likheter med vanliga försäkringar men med en avgörande skillnad, att de till hela sin utformning är anpassade till sin speciella verksamhet. Vi analyserar varje situation och skräddarsyr därefter lösningar som matchar behov och önskemål, olika idrotter kräver olika lösningar. I vår jakt att optimera dessa lösningar, jämför och utvärderar vi ständigt marknadens utbud, såväl i Sverige som internationellt. Denna trygghet skall bidra till att idrottsutövaren helt skall kunna fokusera på sitt mål.

Facebook

Instagram