Om Svedea

På Svedea försäkrar vi inte allt. Men det vi försäkrar är vi riktigt bra på.

Inom företagsförsäkring fokuserar vi på försäkringar för småföretag – i grupp eller enskilt. För att göra det enkelt för dig erbjuder vi färdiga försäkringspaket som också kan anpassas efter företagets önskemål.

Vi som arbetar på Svedea har alla ett passionerat förhållande till våra specialområden och är experter på det vi gör. Med kunskap som går på djupet kan vi ge dig bättre service, snabbare skadehantering och mer försäkring för pengarna. Det är bland annat så vi gör skillnad.

Svedea AB har Finansinspektionens godkännande som försäkringsförmedlare. Försäkringsgivare för Svedeas produkter är HDI Global Specialty som ägs av HDI Global SE och Hannover Rück SE. Båda ingår i den tyska försäkringskoncernen Talanx AG.

Stabil grund att stå på

Svedea etablerades 2010 med målet att bli marknadsledande inom utvalda nischer. Vår huvudägare, Hannover Re-koncernen – världens tredje största återförsäkringsbolag, ger oss långsiktig uthållighet och skapar trygghet för våra kunder.

Godkända av FI

Svedea AB är godkända som försäkringsförmedlare av Finansinspektionen. Försäkringsgivare för våra produkter är HDI Global Specialty.

HDI Global Specialty försäkrar

HDI Global Specialty SE är ett globalt verksamt sakförsäkringsbolag som bedriver försäkringsverksamhet i egen regi och via agenturföretag. HDI Global Specialty ägs av HDI Global SE och Hannover Rück SE som båda ingår i den tyska försäkringskoncernen Talanx AG med en omsättning överstigande 330 miljarder SEK.