Försäkring för dig som är medlem i Jägarnas Riksförbund

Det här ingår i medlemsförsäkringen

Här kan du läsa en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga villkoren hittar du under respektive försäkringsdel.

Olycksfallsförsäkring för dig

Försäkringen gäller när du deltar i jakt, jaktträning, fiske, jaktskytte, jaktstig eller trafikeftersök och ersätter om du drabbas av ett olycksfall. Försäkringen gäller även under färd till och från sådana aktiviteter.

Du kan till exempel få ersättning om du

  • skadas i trafikolycka på väg till en jaktträning
  • snubblar under en jakt och slår ut tänder
  • skadar avtryckarfingret så att du inte längre kan använda det
  Maxersättning Självrisk
AKUTERSÄTTNING
Försäkringen gäller för akut läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel, rehab och resor till och från vård.
10 000 kr 500 kr
MEDICINSK INVALIDITET
Försäkringen gäller om du får bestående nedsättning av kroppsfunktion. Från det år den försäkrade fyller 46 år sänks invaliditetsbeloppen med 2,5 % per år, dock lägst till 200 000 kr.
500 000 kr (upp till 50 % invaliditet) 700 000 kr (över 50 % invaliditet) 500 kr
DÖDSFALL
Försäkringen lämnar en fast ersättning vid dödsfall som orsakats av olycksfall i samband med jakt.
50 000 kr (fast belopp) 0 kr  
TANDSKADA Försäkringen gäller för tandläkarvård om tandskadan är en direkt följd av olycksfallet. 25 000 kr 2 000 kr
KRISFÖRSÄKRING
Försäkringen ger rätt till 10 behandlingar hos legitimerad samtalsterapeut för att bearbeta krishändelse i samband med jakt.
400 000 kr 0 kr
SKADADE TILLHÖRIGHETER
Om olycksfallsskadan medför sjukskrivning under minst åtta dagar kan du få ersättning för tillhörigheter (inklusive vapen) som skadats eller förstörts vid skadetillfället. 
30 000 kr 500 kr 

Fullständiga villkor - GRK90:2 Kollektiv olycksfallsförsäkring

Ansvarsförsäkring

I försäkringen ingår också en ansvarsförsäkring som kan ersätta om du skulle bli skadeståndsskyldig under jakt, fiske, jaktskytte eller jaktstig och saknar ansvarsförsäkring i din hemförsäkring. Ansvarsförsäkringen gäller för person- och sakskada som du orsakar och gäller i hela världen förutom i USA och Kanada.

Om du har en ansvarsförsäkring i din hemförsäkring kan du i stället få självriskreducering, det vill säga ersättning för en del av din självrisk.

  Maxersättning Självrisk
Ansvarsförsäkring 10 000 000 kr 1 500 kr
Självriskreducering 5 000 kr 1 000 kr

GRK10:4 Grundvillkor för Konceptförsäkring

Fullständiga villkor – hundförsäkring

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för dig som är betalande medlem i JRF med undantag för stödjande medlem, utlandsmedlem och prenumerant. Försäkringen gäller även provledare, deltagare och funktionärer i praktiska och teoretiska prov för jägarexamen.