Sök på Svedea.se

Jägarnas Riksförbund samarbetar med Svedea för att ge dig som jagar och fiskar en bra försäkring anpassad efter dina behov.  

Försäkringen ingår i ditt medlemskap och du kan bland annat få ersättning om du råkar ut för en olycka – till exempel att ditt avtryckarfinger skadas så du inte längre kan jaga – eller om din hund blir skadad av ett rovdjur.

Svedea erbjuder även en jakthundsförsäkring - särskilt anpassa för hundar som jagar - för dig som är medlem i JRF.

Olycksfallsförsäkring för dig

Försäkringen gäller när du deltar i jakt, jaktträning, fiske, jaktskytte, jaktstig eller trafikeftersök och ersätter om du drabbas av ett olycksfall. Försäkringen gäller även under färd till och från sådana aktiviteter.

Du kan till exempel få ersättning om du:

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för dig som är betalande medlem i JRF med undantag för stödjande medlem, utlandsmedlem och prenumerant. Försäkringen gäller även provledare, deltagare och funktionärer i praktiska och teoretiska prov för jägarexamen.

Försäkringens innehåll

Olycksfall

Akutersättning

Försäkringen gäller för akut läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel, rehab och resor till och från vård.

Maxersättning: 10 000 kr

Självrisk: 500 kr

Medicinsk invaliditet

Försäkringen gäller om du får bestående nedsättning av kroppsfunktion. Från det år den försäkrade fyller 46 år sänks invaliditetsbeloppen med 2,5 % per år, dock lägst till 200 000 kr.

Maxersättning: 500 000 kr (upp till 50 % invaliditet) 700 000 kr (över 50 % invaliditet)

Självrisk: 500 kr

Dödsfall

Försäkringen lämnar en fast ersättning vid dödsfall som orsakats av olycksfall i samband med jakt.

Maxersättning: 50 000 kr (fast belopp)

Självrisk: 0 kr  

Tandskada

Försäkringen gäller för tandläkarvård om tandskadan är en direkt följd av olycksfallet.

Maxersättning: 25 000 kr

Självrisk: 2 000 kr

Krisförsäkring

Försäkringen ger rätt till 10 behandlingar hos legitimerad samtalsterapeut för att bearbeta krishändelse i samband med jakt.

Maxersättning: 400 000 kr

Självrisk: 0 kr

Skadade tillhörigheter

Om olycksfallsskadan medför sjukskrivning under minst åtta dagar kan du få ersättning för tillhörigheter (inklusive vapen) som skadats eller förstörts vid skadetillfället.

Maxersättning: 30 000 kr

Självrisk: 500 kr

Ansvar

Ansvarsförsäkring

I försäkringen ingår en ansvarsförsäkring som kan ersätta om du skulle bli skadeståndsskyldig under jakt, fiske, jaktskytte eller jaktstig och saknar ansvarsförsäkring i din hemförsäkring. Ansvarsförsäkringen gäller för person- och sakskada som du orsakar och gäller i hela världen förutom i USA och Kanada.

Maxersättning: 10 000 000 kr

Självrisk: 1 500 kr

Självriskreducering

Om du har en ansvarsförsäkring i din hemförsäkring kan du i stället få självriskreducering, det vill säga ersättning för en del av din självrisk.

Maxersättning: 5 000 kr

Självrisk: 1 000 kr

Facebook

Instagram