Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är Sveriges ledande obundna rådgivare och förmedlare av försäkring och finansiella produkter. Söderberg & Partners har tillgång till Nordens största fristående analysavdelning som dagligen följer försäkringsbolagen, bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv.

Utöver förmedling av försäkring och finasiella produkter erbjuder Söderberg & Partners kvalificerad rådgivning inom risk management och försäkringsskydd för näringsliv och organisationer, samt kapitalförvaltning åt företag, organisationer och förmögna privatpersoner.

Kunderna representerar en bredd av storlekar och branscher, från egenföretagare till internationella storföretag. Söderberg & Partners hanterar försäkringar för över 140 000 kunder med över 80 miljarder kronor i underliggande förvaltat pensionskapital. Förvaltat kapital uppgår för närvarande till ca 44 miljarder kronor. För mer information gå in på www.soderbergpartners.se