Skadehantering

Anmäl din skada 

Här anmäler du sin skada >

I samband med att du anmäler din skada har du även möjlighet att kostnadsfritt få kontakt med en fysioterapeut i upp till tre tillfällen. För att använda denna rådgivningstjänst behöver du först boka tid för ett bedömningssamtal. Instruktion och länk för bokning skickas till dig så fort du har anmält din skada.

Kontakta oss

Vill du prata med oss om din skada så når du vår skadeavdelning på telefon 0771-160 161. Vi finns på plats vardagar 817 (övrig tid via skadejour på samma nummer) eller via mail idrottsskador@svedea.se