Skadehantering

Anmäl din skada 

Du anmäler din skada med hjälp av skadeblanketten som du hittar nedan. Skicka skadeblanketten till oss på följande adress. Det går även bra att mejla ifylld skadeblankett till idrottsskador@svedea.se 

Svedea AB
Box 3489
103 69 Stockholm

Skadeblankett

Olycksfall

Kontakta oss

Vill du prata med oss om din skada så når du vår skadeavdelning på telefon 0771-160 161. Vi finns på plats vardagar 817 (övrig tid via skadejour på samma nummer) eller via mail idrottsskador@svedea.se