Flygansvar samt egendomsförsäkring för drönare

Drönarförsäkringen innehåller flygansvarsförsäkring samt egendomsförsäkring för operatörer av drönare (UAS). Flygansvarsförsäkringen gäller för din skadeståndsskyldighet som kan uppkomma i samband med flygning vid kommersiella uppdrag i Sverige i enlighet med Transportstyrelsens tillstånd. Egendomsförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom (allriskförsäkring).