Tidigare villkor

De här villkoren finns i en nyare version men kan fortfarande gälla för vissa försäkringar.