Skydda företaget mot skadestånd och rättstvister

Alla företag, oavsett bransch, kan hamna i situationer som i värsta fall kan leda till skadeståndskrav eller rättsprocesser. Orsaken till situationen kan ha varit helt utanför din kontroll, men konsekvenserna kan ändå bli lika allvarliga om ditt företag inte är skyddat på rätt sätt.

Skydda ditt företag

Ansvarsförsäkring och Rättsskyddsförsäkring är två av grundbultarna i vår företagsförsäkring och finns där som ett viktigt skydd om ditt företag ställs till svars. Ansvarsförsäkring är viktig att ha om ett skadeståndsansvar riktas mot dig. Rättsskyddsförsäkringen hjälper dig om du hamnar i tvist med någon och tvisten måste avgöras i domstol. 

Ansvarsförsäkring

Vad gör du om du eller en anställd råkar ha sönder något hos en kund eller en kund skadas vid besök hos er på företaget? Vad gör du om dina saker eller produkter på något sätt orsakar en skada som gör att du kan bli skadeståndsskyldig? En ansvarsförsäkring skyddar dig vid situationer som dessa med både juridiskt stöd och ersättning för skadestånd. Därför är ett ansvarsskydd så viktigt, oavsett vilken typ av företag du driver.

  • Vi utreder och förhandlar
  • Vi för ditt företags talan och du får hjälp av våra skadereglerare
  • Vi ersätter skadestånd
  • Vi ersätter eventuella rättegångskostnader

Rättsskyddsförsäkring

Ett företag kan hamna i tvist med en motpart av en mängd olika skäl. Det kan handla om utebliven betalning för ett utfört uppdrag, ändrade villkor i hyresvillkor eller hyresavtal, ersättning för skadad egendom eller en taxeringstvist med Skatteverket. Exemplen är många men oavsett orsak, så kan en rättslig tvist bli en mycket dyr affär för ditt företag. Förlorar du målet kan du nämligen bli tvingad att betala både skadestånd, rättegångskostnader och advokatkostnader för både dig och din motpart. Därför kan en rättsskyddsförsäkring göra en livsviktig skillnad för ditt företag:

  • Försäkringen täcker kostnader för jurister och rättegång
  • Försäkringen gäller vid både tvistemål och skattemål

Vi kan ge ditt företag ett företagsskydd som du skräddarsyr själv. På så sätt betalar du inte för något du inte behöver och kan alltid känna dig säker på att det som betyder mest är bäst skyddat.

Vad kostar det att försäkra mitt företag?

Organisationsnummer
Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.