Sjukskrivning enskild firma

Som egenföretagare är det lätt att känna sig osäker kring vad som händer med dig och firman om du blir sjuk, ja till och med sjukskriven. Det är ju du som tjänar in din egen lön. Då kan vi lugna dig med att du faktiskt kan få sjukpenning.

Du kan få sjukpenning om du:

  • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.
  • går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
  • är försäkrad i Sverige.

Hur stor sjukpenning får du?

Du kan få knappt 80 procent av din inkomst av näringsverksamhet, men högst 791 kronor per dag. Är ditt företag är nystartat, det vill säga registrerat för max 36 månader sedan, gäller särskilda regler. Då kan du ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede. Det innebär att du får minst samma SGI och minst lika mycket i ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Hur många karensdagar har du?

Karensdagar är dagar i början av en sjukskrivning då man inte får ersättning. Som egen företagare kan du välja hur många karensdagar du vill ha. Om du inte gör något val har du automatiskt 7 karensdagar. Ju fler karensdagar du väljer, desto lägre blir din sjukförsäkringsavgift.

Hur ansöker jag om sjukpenning?

  • Sjukanmäl dig den första dagen du är sjuk.
  • När du har sjukanmält dig loggar du in på Försäkringskassan för att ansöka om sjukpenning.
  • Är du sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. De flesta landsting kan utfärda elektroniska intyg. Du kan då bifoga ditt intyg med din ansökan när du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan. I undantagsfall kan du be din läkare skicka in intyget elektroniskt direkt till oss. Har du fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.
  • Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort handläggningen är klar. Normalt tar det 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född.

Om jag blir sjuk en lång tid?

Då får du en personlig handläggare som hjälper dig med allt som rör sjukpenning. Hen kommer att kontakta dig efter att du har fått första utbetalningen. Om det behövs kommer ni ta fram en plan för hur du ska kunna arbete igen. Din handläggare kan också boka möten med Arbetsförmedlingen och din läkare för att ni tillsammans ska ta fram en bra plan. Hur ofta du har kontakt med din handläggare beror på hur mycket hjälp du behöver och hur länge du är sjukskriven.