Nya lagar och regler från januari 2023

Ett nytt år står för dörren och det innebär att nya regler och lagar träder i kraft. Därför har vi tagit hjälp av Företagarnas juridiska rådgivning och sammanställt några förändringar du som företagare bör ha koll på efter att nyårsklockorna ringt ut!

Höjt reseavdrag

Den 1 januari 2023 höjs schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil för att bättre spegla de faktiska kostnaderna. Arbetsresor med egen bil – beloppet höjs till 2 kronor och 50 öre per kilometer. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs till 1 krona och 20 öre per kilometer. Ingen förändring sker av avdragsrätten för förmånsbilar som uteslutande drivs med el, utan uppgår fortsatt till 95 öre per kilometer.

Skattesänkning för arbetande personer över 65 år

Från och med den 1 januari förstärks jobbskatteavdraget för personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Lagändringen tillämpas för första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022.  Skattesänkningen görs genom skattereduktion som följer:

  • 22 procent av arbetsinkomsterna upp till och med 100 000 kronor. 
  • För arbetsinkomster över 100 000 kronor, men under 300 000 kronor, uppgår skattereduktionen till 15 000 kronor med tillägg på 7 % av arbetsinkomsterna. 
  • För arbetsinkomster som överstiger 300 000, men inte 600 000, blir skattereduktionen 36 000 kronor.
  • Avtrappningen för arbetsinkomster som överstiger 600 000 lämnas oförändrad. Men eftersom den börjar från en högre nivå (36 000 kronor) innebär det ändå en sänkning av skatten på arbetsinkomster upp till cirka 1 800 000 kronor per år. Med andra ord är skattereduktionen helt utfasad för arbetsinkomster som överstiger cirka 1 800 000 kronor per år.

Pausad höjning av reduktionsplikt för bensin och diesel

Under 2023 pausas den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel genom en ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Detta införs för att undvika alltför höga priser på bensin och diesel under året. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2023.

Hårdare regler för nikotinprodukter

Från och med den 1 januari 2023 omfattas tobaksfria nikotinprodukter av produktkrav och märkningskrav. Förpackningar ska till exempel vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration med tillhörande straffbestämmelse. Tobaksfria nikotinprodukter som tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 januari 2023, och som inte uppfyller produktkraven eller kraven på märkning enligt den nya lagen, ska få fortsätta säljas till konsumenter fram till den 1 juli 2023 om de inte utgör en allvarlig risk för människors hälsa. Tillverkare och importörer har ett självklart ansvar, men även de som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter har ett ansvar för att de produkter som säljs i butiken eller på webbplatsen uppfyller produktkraven.Dessa exempel är bara ett axplock ur de förändringar som kommer att ske och som vi tror kan vara relevanta för dig. Vill du läsa mer om förändringar av lagar och regler 2023 kan du göra det här.