När du börjar anställa

Ett stort steg för alla företagare är när man anställer för första gången. Med anställda kommer ett ökat ansvar för frågor som ekonomi, skatter, arbetsmiljö, med mera. Det kan därför vara en god idé att lägga ner både tid och energi när du anställer.

Arbetsrätten ställer krav

Arbetsrätten har en stark ställning i Sverige och det finns tydliga regler kring en lång rad frågor. Det finns olika anställningsformer som säsongsarbete, provanställning, vikariat, visstidsanställning och tillsvidareanställning. Vilken anställningsform som är lämplig varierar från fall till fall. För båda parter kan det vara lämpligt att starta med en provanställning som längst får pågå under sex månader.

Rekrytera med omsorg

Det är naturligtvis viktigt att vara noggrann när du anställer. Personalkostnaden är ofta en stor del av företagets kostnadsbudget och det kan bli dyrt med fel person ombord. Definiera vad som är viktigast hos den du söker och håll fast vid det genom rekryteringsprocessen. Självklart så ska personkemin fungera men det är inte en kompis du söker. Om du använder referenspersoner så sök inte bara bekräftelse på det du uppfattar som positivt, leta istället efter det som din kandidat inte har berättat.

Be om hjälp

Ta också hjälp av en jurist när du upprättar anställningsavtal och kom ihåg att arbetsrätten ofta går före även om ni skrivit ett avtal som säger något annat. Rådfråga någon som har erfarenhet på området innan du anställer. Det är härligt att anställa när företaget växer men det finns gott om fallgropar. Det finns också en hel del information att hitta på nätet, på sidan www.svenskarbetsratt.se hittar du mycket matnyttig information.

Fem tips innan du anställer:

  • Du behöver registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket
  • Varje månad ska du förutom att betala lön också redovisa avdragen skatt och arbetsgivargift för dina anställda. Du är också skyldig enligt lag att avsätta pengar för semesterlön och betala arbetsgivaravgift på densamma.
  • Om den du anställer blir sjuk så är det du som betalar sjuklön med 80% från dag 2 till dag 14.
  • Slarva inte då du rekryterar. Ta referenser och låt personen träffa fler i företaget.
  • Oavsett anställningsform så bör du upprätta ett anställningsavtal som reglerar er överenskommelse. Utgå från ett standardavtal eller anlita en jurist.

Jonas Nilsson


Jonas har under de senaste 18 åren jobbat i försäkringsbranschen, både mot privat- och företagsmarknaden. Han har själv erfarenhet som egenföretagare och vet den passion och mod som många småföretagare lägger ner. Här på bloggen skriver han om vad du som småföretagare kan tänka på för att göra ditt företag så lönsamt och framgångsrikt som möjligt!