Sök på Svedea.se

Flygansvar samt egendomsförsäkring för drönare

Kommersiell drönarförsäkring är en flygansvarsförsäkring som kan utökas med en egendomsförsäkring. Flygansvarsdelen täcker skadeståndsansvar vid kommersiella flygningar i Sverige, medan egendomsförsäkringen skyddar mot plötslig skada eller förlust av drönaren (allrisk).

Vem kan teckna en kommersiell drönarförsäkring?

Företag som använder drönaren i sin verksamhet och flyger inom Öppen kategori kan teckna försäkringen. Därtill krävs ett operatörs-id som utfärdas från Transportstyrelsen.

Som kommersiell operatör erbjuder vi inte bara den obligatoriska försäkringen för flygansvar, utan du kan även försäkra själva drönaren och den utrustning som används till den egna drönaren, exempelvis kamera och sensorer (allriskförsäkring). Försäkringen kan kompletteras med en Flyg-Vidare-Försäkring om egendomsförsäkring också köpts. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort med offert.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller normalt sett inom Sverige men kan utökas till Norden. Önskas omfattning utanför Norden sker individuell prövning.

Du betalar bara för det antal drönare som kan flyga vid samma tillfälle. Exempel: En operatör med en (1) fjärrpilot som flyger inom Sverige, oavsett hur många drönare den har betalar 1 400 kr/år. En operatör med två (2) fjärrpiloter som flyger inom Sverige, med två eller flera drönare betalar 2 800 kr/år, och så vidare. Försäkringsbeloppet är 750 000 SDR (särskilda dragningsrätter) i enlighet med EG 785/2004.* Självrisken är 1 000 kr vid skada på annans egendom. Vid skada på person är det ingen självrisk.

*Enligt EU-förordning ska försäkringsbeloppet utgöra lägst 750 000 SDR för flygförsäkring.

Allrisk

Grundförsäkringen kan utökas med skydd för själva drönaren, så kallad allriskförsäkring. Även utrustning till drönaren, till exempel påhängsutrustning så som kameror, sensorer och liknande kan allriskförsäkras. Drönaren och dess utrustning allriskförsäkras i normalfallet på heltid, det vill säga dygnet runt, vid flygning, transport eller förvaring. Kostnaden för allriskförsäkringen baserar på värdet av drönaren och dess tillbehör samt på hur den används. Självrisken kan väljas i tre olika nivåer och påverkar även den priset på allriskförsäkringen.

Flyg-vidare-försäkring

Egendomsförsäkringen kan kompletteras med en Flyg-vidare-försäkring. Försäkringen ersätter kostnader för hyra av drönare i det fall den försäkrade drönaren drabbas av en ersättningsbar egendomsskada och inte kan användas i verksamheten för ett redan bokat uppdrag. Ersättning lämnas under högst en månad och du väljer mellan 10 000 kr, 20 000 kr och 30 000 kr i försäkringsbelopp. Självrisken är gemensam med egendomsförsäkringen.

Begär offert

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort med offert. 

Hämtar formulär

Facebook

Instagram