Hur mycket kostar bilförsäkring?

Att priset är viktigt när man väljer bilförsäkring tycker vi är självklart, oavsett om du väljer halv- eller helförsäkring. På Svedea går vi steget längre. Vi räknar ut ett pris för din försäkring som motsvarar risken för att just din bil ska dra på sig kostnader. Ju lägre kostnader på bilen, desto lägre pris på försäkringen. Det är rättvist.

Vad kostar en bilförsäkring – hur räknar vi ut priset?

Grunden för alla försäkringar är att de sammanlagda premierna som betalas in måste vara högre än vad som betalas ut. Alltså kan man säga att ju större risker och kostnader som finns bland de försäkrade bilarna, desto mer premier måste in. Men om man sätter samma pris rakt av för alla försäkringstagare innebär det att kunder med låg risk och låga kostnader får ”subventionera” försäkringen för andra kunder som har större risker och högre kostnader.

På Svedea räknar vi fram ett pris på din bilförsäkring som bygger på de kostnader som faktiskt kan tänkas uppstå för just dig och din bil. Se ditt pris nedan!

Vad kostar det att försäkra min bil?

Ditt personnummer

Vad är en försäkringspremie?

Försäkringspremien är helt enkelt priset på din bilförsäkring. Vi räknar ut premien på försäkringen för en viss bil genom en formel där olika riskfaktorer vägs in efter hur troliga de är och hur stora kostnader de medför.

Vad påverkar priset?

När vi räknar ut priset på din bilförsäkring väger vi in så många faktorer vi bara kan för att få fram ett så rättvist pris som möjligt.

  • Vi tittar på hur gammal din bil är och vilken modell det är.
  • Vi tittar på dig som är bilens ägare. Olika bostadsorter ger olika riskbedömning, och vi vet även att förarens ålder spelar in i olycksstatistiken.
  • Din årliga körsträcka vägs in i priset, och dessutom låter vi dig själv påverka priset på din försäkring genom att välja mellan olika nivåer av självrisk.

Hur får man en lägre försäkringspremie? 

Det finns olika faktorer som gör att du kan få ner priset på bilförsäkringen:

  • Om du kör en äldre bil får du en billigare försäkring. Det beror på att kostnaderna generellt är lägre om något händer med en äldre bil. En nyare bil ger ett högre pris på försäkringen eftersom nya bilar medför högre kostnader.
  • Bilförsäkringen blir billigare om du bor på en mindre ort. Vi vet att bilar som körs på mindre orter inte råkar ut för lika mycket skador.
  • Hur mycket kör du? Om du inte kör så mycket varje år får du lägre försäkringspremie. Det är helt naturligt att bilen utsätts för färre skador om den står parkerad (även om inte det heller är helt riskfritt). Dessutom är det faktiskt så att äldre förare i genomsnitt drar på sig lägre skador än yngre förare.