Vad gäller vid resa utomlands?

Här hittar du information om vilka länder vår försäkring gäller i och vilka av dessa som kräver att du har ett Grönt kort. Har du några fundering kring detta, hör gärna av dig.

Ska du köra utomlands med din bil gäller försäkringen inom EES-området (EU, Island, Liechtenstein och Norge), i Schweiz samt i ett antal Medelhavsländer. I vissa av dessa länder ställs krav på ett internationellt försäkringsbevis, så kallat Grönt kort. Försäkringsbeviset kan du beställa kostnadsfritt genom att kontakta oss och det utfärdas för högst 180 dagar per år under förutsättning att du har betalat din försäkring för den aktuella perioden.

Om du vill beställa Grönt kort rekommenderar vi dig att göra detta senast två veckor innan avresa.

I de här länderna gäller försäkringen

GRÖNT KORT BEHÖVS INTE

Belgien

Danmark

Finland

Frankrike

Italien

Liechtenstein

Luxemburg

Nederländerna

Norge

Portugal

Schweiz

Spanien

Storbritannien

Tyskland

Österrike

GRÖNT KORT REKOMMENDERAS

Andorra

Bulgarien

Cypern

Grekland

Irland

Island

Kroatien

Lettland

Malta

Polen

Slovakien

Slovenien

GRÖNT KORT KRÄVS

Albanien

Bosnien-Hercegovina

Estland*

Litauen

Makedonien

Marocko

Moldavien

Montenegro**

Rumänien

Ryssland

Serbien

Tjeckien

Tunisien

Turkiet

Ukraina

Ungern

Vitryssland

 

* I Estland krävs att man kan visa upp både Grönt kort och bilens registreringsbevis.

** Montenegro anges inte med landskod på Gröna kortet. Enligt Trafikförsäkringsföreningen ska Montenegro acceptera Grönt kort med giltighet i Serbien (SRB) trots att Serbien inte längre kontrollerar någon del av Montenegro. Tvingas man ändå betala gränsförsäkring kan man mot kvitto få detta ersatt av Trafikförsäkringsföreningen.