Grönt kort vid resa utomlands

Här hittar du information om i vilka länder vår försäkring gäller och vilka av dessa som kräver att du har ett internationellt trafikförsäkringsbevis, så kallat grönt kort.

Bil på bro i europeiskt bergslandskap

Ska du köra utomlands med din bil, mc, snöskoter eller ATV gäller försäkringen inom EES-området (EU, Island, Liechtenstein och Norge), i Schweiz samt i ett antal Medelhavsländer. I vissa av dessa länder ställs krav på ett så kallat grönt kort.

Vad är grönt kort?

Grönt kort är den svenska benämningen för ett internationellt trafik­försäkrings­bevis som ingår i ”Green Card System”. Trafikförsäkringen garanterar dig rätt till ersättning om du drabbas av skada som orsakas av ett utländskt fordon i andra länder. Samma typ av kort gäller för bil, mc och andra fordon – men du behöver ett per fordon. På kortet framgår ditt namn och fordonets registreringsnummer.

I vilka länder behövs grönt kort?

Grönt kort gäller i ett femtiotal länder i Europa plus ytterligare några länder runt Medelhavet. I majoriteten av dessa finns dock inget krav att kortet är med.

Länder där grönt kort krävs:

Albanien

Azerbajdzjan

Marocko

Moldavien

Nordmakedonien

Storbritannien och Nordirland

Tunisien

Turkiet

Ukraina 

Länder där grönt kort inte krävs:

Andorra

Belgien

Bosnien-Hercegovina

Bulgarien

Cypern

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Irland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Montenegro

Nederländerna

Norge

Polen

Portugal

Rumänien

Schweiz

Serbien

Slovakien

Slovenien

Spanien

Tjeckien

Tyskland

Ungern

Österrike

 

Ryssland och Belarus 

Sedan 15 mars 2022 gäller inte grönt kort för resor i Ryssland och Belarus på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Hur påverkar detta dig? Lands­koderna för Ryssland (RUS) och Belarus (BY) är nu överkryssade på det gröna kortet, vilket innebär att försäkringar för motorfordon inte längre gäller i dessa två länder. Det enda undantaget är gröna kort som utfärdats innan den 15 mars. Dessa gäller i Ryssland och Belarus under kortets giltighetstid.

Behöver du ändå åka till Ryssland eller Belarus måste du teckna en speciell gränsförsäkring, Frontier Insurance, vid gränsövergången för ditt fordon. Denna försäkring täcker trafikansvaret, men inte skador på själva fordonet.

Så här beställer du grönt kort

Ska du resa till ett land där grönt kort krävs beställer du ett kostnadsfritt av oss. Det utfärdas under förutsättning att du har betalat din försäkring för den aktuella perioden och att resan varar i max 90 dagar.

Tänk på! Vi rekommenderar att du beställer grönt kort via länken nedan senast två veckor innan avresa.   

Beställ grönt kort här

Vilka ansvarar för grönt kort? 

Systemet hanteras av Council of Bureau med säte i Bryssel och gäller i de flesta europeiska länderna plus ytterligare några angränsande länder. Sveriges representant är TFF, Trafikförsäkringsföreningen.