Skriv köpekontrakt när du säljer bilen

Funderar du på att sälja eller köpa en begagnad bil? Då är det viktigt att ett köpeavtal, eller köpekontrakt skrivs som reglerar vad man har för ansvar som säljare och köpare. Ett bra formulerat avtal minskar också risken för att missförstånd ska uppstå i efterhand. Här följer några tips på hur ett köpekontrakt bör se ut.

Bilaffär utan köpekontrakt

Många bilaffärer görs upp utan kontrakt och den enda synliga handlingen på att affären genomförts är ett kvitto. Att köpa eller sälja bil på det sättet kan leda till att tvister uppstår, även om alla inblandade haft ett ärligt uppsåt vid affären. Även muntliga avtal är giltiga men har inte samma bevisvärde. 

Köpekontrakt – säkrare än ett handslag

En sak att fundera på när kontraktet skrivs är om ångerrätt ska gälla. Ett genomtänkt köpeavtal minskar risken för juridiska tvister i efterhand. Glöm inte att både säljaren och köparen måste underteckna avtalet och att betalningen för bilen ska kvitteras.

Hur ser ett köpekontrakt ut?

Hos bl a Konsumentverket och Riksförbundet M (fd Motormännen) kan du ladda ner färdiga köpeavtal som är speciellt framtagna för detta ändamål. Med dessa kan du vara helt trygg i att villkoren är rättvisa. Du kan naturligtvis formulera ett eget avtal istället. Då bör följande punkter finnas med:

  • Namn och kontaktuppgifter för säljare och köpare.
  • Intygande om att säljaren är registrerad ägare av fordonet.
  • Detaljer kring bilen, inklusive registrerings- samt chassinummer.
  • Bilens körsträcka enligt mätarställningen.
  • Eventuell extrautrustning som ingår i priset.
  • Uppgifter om bilens skick.
  • Säljarens och köparens åtaganden i samband med försäljningen.

Köpa begagnad bil – titta på detaljerna

En vanlig anledning till konflikt är att köparen förväntat sig att få en städad bil, medan säljaren utgått från att bilen säljs i befintligt skick. Därför är punkten om åtaganden viktig att specificera. Även om det kan kännas överflödigt med ett formellt kontrakt så, rekommenderar vi starkt att detta görs. Med en befintlig avtalsmall som innehåller det vi gått igenom kan du känna dig trygg. Ett köpeavtal bör också ha bilagor och vilka dessa är ska framgå av avtalet. Uppgifter om genomförda reparationer är viktiga för köparen samt gamla besiktningsprotokoll. De kan ingå som bilagor med information om eventuella garantier.