Sök på Svedea.se

En person i orange jacka tvättar en svart bil

Tvätta bilen hemma eller inte?

Alla måste vi tvätta bilen ibland men frågan är var du tvättar den – på garageuppfarten eller hos biltvätten? Att tvätta hemma kan kännas billigt och bekvämt men hur påverkar det miljön? Mycket mer än du tror.

Får man tvätta bilen hemma?

En allmän uppfattning är att det är tillåtet att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten. I praktiken är det faktiskt inte tillåtet. Enligt Miljöbalken är vi skyldiga att göra vad vi kan för att undvika skador på människors hälsa och på vår miljö. Att tvätta bilen hemma kan med andra ord innebära att du begår ett brott enligt Miljöbalken.

Varför inte tvätta bilen hemma?

När du tvättar din bil på gatan eller garageuppfarten rinner det förorenade vattnet, fyllt av tungmetaller och andra kemikalier, ner i närmaste gatubrunn och därefter rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Gatubrunnarnas vatten renas nämligen inte i reningsverken, eftersom de är till för att ta hand om regn och smältande snö och is.

Varför tvätta i biltvätt eller tvätthall?

Om du istället väljer en biltvätt eller tvätthall så renas alla miljöfarliga ämnen bort från tvättvattnet innan det släpps ut i naturen igen. Kommersiella biltvättar har ett mer effektivt spolsystem som gör att din bil blir ren på bara några få minuter. Genomsnittslängden för en biltvätt hemma ligger på ca 20 minuter, vilket innebär betydligt större vattenåtgång. Vattentrycket hemma är dessutom lägre hemma än vad du kan få i en biltvätt.

Du slipper alltså tvätta lika länge när du väljer biltvätten, vilket i sin tur minskar risken för lackskador. Att tvätta bilen hemma kan dessutom öka risken för att vatten tränger in och orsaka skador på till exempel byggnader, vägbanor och påskynda jorderosion.

Biltvättar har även avskiljare som renar vattnet och egna reningsverk vilket innebär att vattnet kan återanvändas. Fler bilar kan alltså tvättas med samma vatten. I en biltvätt eller tvätthall slipper du dessutom stå utomhus och kan låna utrustning som till exempel dammsugare. 

Att ta din bil till en tvätthall eller biltvätt är alltså det bästa du kan göra för både människa och miljö. Du bidrar till minskad vattenanvändning, kemisk förorening, jorderosion och vattenskador – samtidigt som du får en nytvättad bil!

Halvförsäkring

En prisvärd bilförsäkring för vanliga bilar

Upptäck vår bilförsäkring

Facebook

Instagram