Håll tjuvarna borta från din ATV

Stöldrisken av ATV-fordon är alltid närvarande. Det är alltså viktigt att du vet vad du kan göra för att minska riskerna. Försvårar du för tjuvarna riskerar du dessutom inte att gå miste om ersättning från din försäkring om den trots allt blir stulen.

Håll tjuvarna borta

Bästa sättet att undvika stöld är att göra fyrhjulingen så svår att ta som möjligt. Ta en grundlig titt på de många stöldförebyggande produkter som finns på marknaden i form av lås, stöldskyddsmärkning och spårsändare.

Lås fyrhjulingen ordentligt

När fyrhjulingen lämnas ska tändningslåset vara låst. Utöver tändningslåset ska maskinen även vara låst genom någon av fordonets ramdelar och annat fast föremål med kätting och lås av lägst klass 3 eller C. Är ATV:n placerad på släp ska även släpet vara låst med ett godkänt kulkopplingslås, lägst klass 3 eller C. Läs mer om stöldförsäkringens omfattning här!

Slipp självrisk med stöldskydd

Skyddar du din ATV med stöldskyddsmärkning eller spårsändare slipper du dessutom betala självrisk om ATV:n blir stulen och sedan återfinns med hjälp av stöldskyddet. Läs mer här.

Skydda din ATV så här

  • Skylta inte med vad som finns på tomten.
  • Placera ATV:n så otillgängligt som möjligt. Ett låst garage är det allra bästa.
  • Lås fast ATV:n med rejäl kätting.
  • Lämnar du ibland ATV:n på ett släp? Tänk då på att även låsa fast släpet med rejäl kätting/släpvagnslås.

Vad kostar det att försäkra min ATV?

Ditt personnummer