Sök på Svedea.se

Vilken självrisk blir det vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för våra ATV-försäkringar.

Aktuella självrisker

Trafik

1­ 000­ kr

Bärgningsersättning

1­ 000­ kr

Brand

1­ 000­ kr

Maskinskada*

30 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Rättsskydd

20 %

Stöld**

Låg/Hög

Vagnskada**

Låg/Hög

Utrustning och tillbehör

Enligt grundsjälvrisk för respektive moment

Maskinförsäkringen gäller för ATV som har omfattats av fabrikantens garantier. ATV:n får vara högst sex år gammal och körts längst 1 500 mil eller 500 gångtimmar. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats.Låg = 2 500 kr eller 5 000 kr (beroende på modell). Hög = 5 000 kr eller 10 000 kr (beroende på modell).

XL

Utökad ersättning för utrustning och tillbehör enligt grundsjälvrisk för respektive moment.

Stöldskydd kan ta bort självrisken

Om du skyddar din ATV med stöldskyddsmärkning eller spårsändare slipper du betala självrisk om ATV:n blir stulen och sedan återfinns med hjälp av stöldskyddet.

Mer om godkända stöldskydd

Se pris och köp ATV-försäkring

Ditt personnummer

Facebook

Instagram