Vilken självrisk blir det vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för våra ATV-försäkringar.

Trafik 1 000 kr
Bärgningsersättning 1 000 kr
Brand 1 000 kr
Maskinskada* 30 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr
Rättsskydd 20 %
Stöld** Låg/Hög
Vagnskada** Låg/Hög
   
XL  
Utökad ersättning för utrustning och tillbehör enligt grundsjälvrisk för respektive moment
* Maskinförsäkringen gäller för ATV som är högst sex år gammal och som körts högst 1 500 mil eller 500 gångtimmar.
** Låg = 2 500 kr eller 5 000 kr (beroende på modell). Hög = 5 000 kr eller 10 000 kr (beroende på modell).

 

Stöldskydd kan ta bort självrisken

Om du skyddar din ATV med stöldskyddsmärkning eller spårsändare slipper du betala självrisk om ATV:n blir stulen och sedan återfinns med hjälp av stöldskyddet.