Vilken självrisk blir det vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för våra ATV-försäkringar.

Trafik 1 000 kr
Bärgningsersättning 1 000 kr
Brand 1 000 kr
Maskinskada* 30 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr
Rättsskydd 20 %
Stöld** Låg/Hög
Vagnskada** Låg/Hög
Utrustning och tillbehör Enligt grundsjälvrisk för respektive moment
   
* Maskinförsäkringen gäller för ATV som har omfattats av fabrikantens garantier. ATV:n får vara högst sex år gammal och körts längst 1 500 mil eller 500 gångtimmar. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats.
** Låg = 2 500 kr eller 5 000 kr (beroende på modell). Hög = 5 000 kr eller 10 000 kr (beroende på modell).

Stöldskydd kan ta bort självrisken

Om du skyddar din ATV med stöldskyddsmärkning eller spårsändare slipper du betala självrisk om ATV:n blir stulen och sedan återfinns med hjälp av stöldskyddet.

Lägre självrisk om du servar din ATV

Har din ATV komplett servicehistorik hos auktoriserad märkesverkstad reduceras självrisken för maskinskada med 50 %.