Om din ATV är avställd

Vår garageförsäkring är för dig som äger en ATV som är avställd året om. Du kan endast köpa försäkringen genom att kontakta oss på 0771-160 190.

Garageförsäkring med låga självrisker

Garage XL
Garage
check
check

Brand

Du kan få ersättning om din ATV skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av ATV:n.

check
check

Stöld

Du får ersättning om din ATV stjäls, rånas eller skadas vid stöldförsök. Även utrustning och tillbehör till ATV:n omfattas av försäkringen. Om din ATV inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
clear

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador på ATV:n vid skadegörelse.

check
clear

Annan yttre skadehändelse

Du kan få ersättning för skador på ATV:n som orsakats av till exempel takras eller översvämning.

check
clear

Transport

Försäkringen gäller för skador som uppstår när ATV:n transporteras på till exempel släp.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.