Sök på Svedea.se

Om din ATV är avställd

Vår garageförsäkring är för dig som äger en ATV som är avställd året om. Du kan endast köpa försäkringen genom att kontakta oss på 0771-160 190.

Garageförsäkring med låga självrisker

Innehåll och självrisker

Brand

Rättsskydd

Stöld

Skadegörelse

Annan yttre skadehändelse

Transport

Se pris och köp ATV-försäkring

ABC 123

Villkor och information

I förköpsinformation och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Se våra villkor

Facebook

Instagram