Vanliga frågor

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna som vi brukar få om våra företagsförsäkringar. Har du några andra frågor så kontakta oss gärna.

Vad är skillnaden på den här och andra företagsförsäkringar?

Till skillnad från de flesta andra företagsförsäkringar är vår försäkring inte färdigpaketerad. Genom att svara på ett antal enkla frågor kan du själv välja vilket försäkringsskydd du vill ha. Detta ger dig en individuellt utformad försäkring – skräddarsydd på riktigt. Försäkringen tecknas enkelt på webben och premien beräknas på företagets omsättning och verksamhet.

Kan alla teckna försäkringen?

Nej, det finns vissa begränsningar när det gäller omsättning, verksamhet och skadehistorik.

Vem är försäkringen anpassad för?

Försäkringen är anpassad för små företag med en årsomsättning upp till 10 miljoner.

Måste jag räkna ut värdet på den egendom som ska försäkras?

Nej, försäkringsbeloppet för maskinerier och varor är förutbestämt och gäller med fullvärde, dock max 5 000 000 kronor.

Kan jag ändra på försäkringen i ett försäkringspaket?

Vissa justeringar kan göras i försäkringen. Kontakta vårt kundnav för att få hjälp med detta. Utöver grundomfattningen kan vissa tillägg göras, exempelvis sjukavbrottsförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Kan försäkringen bara tecknas på webben?

För att hålla nere premierna tecknas försäkringen i första hand på webben. Ibland kan det behövas kompletterande uppgifter – då hjälper vårt kundnav till och tar fram ett prisförslag.

Var hittar jag mer information om innehållet i försäkringen?

Mer information om försäkringens innehåll och omfattning får du om du fyller i ditt organisationsnummer på startsidan och sedan går vidare på "Se ditt pris". 

Var hittar jag kortfattad information om försäkringsomfattning, undantag och säkerhetsföreskrifter?

Kortfattad information om försäkringsomfattning, undantag och säkerhetsföreskrifter finns i vår förköpsinformation.