Vilken självrisk blir det vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för våra vattenskoterförsäkringar.

Grundsjälvrisker

Sjöskada samt uppläggnings- och transportskada

Valbar självrisk 5 000 kr/ 10 000 kr

Brand och stöld

5 000 kr

Rättsskydd

20 % av skadebeloppet, dock lägst 2 000 kr

Vid enbart allrisk-, ansvars-, personligt lösöre- eller trailerskada

2 000 kr

Dubbel självrisk

I vissa särskilda fall får du betala dubbel självrisk.

  • För sjöskador när vattenskotern ligger i vattnet mellan 1 november och 31 mars
  • Om vattenskotern sjunker helt eller delvis
  • Vid stöld av vattenskotern då den ligger i vattnet mellan 1 november och 31 mars

Ingen självrisk

I vissa särskilda fall slipper du betala självrisk.

  • Om vattenskotern är utsatt för stöld eller stöldförsök när den ligger i sjön och du har ett aktiverat söksystem som vi har godkänt.