Vad har pengarna använts till?

Skoterfonden inrättades 2012 och har hittills delat ut pengar för specifika projekt till fler än 30 olika klubbar. Här kan du läsa mer om tidigare mottagare och några av de projekt som blivit förverkligade under åren.

I mer än tio år har Svedea gett landets skoterklubbar möjligheten att få ekonomiskt stöd till ett klubbprojekt. Varje år får ett visst antal skoterklubbar dela på totalt 250 000 kronor.

2022 års mottagare av projektbidraget

  • Härnösands Skoterklubb tilldelades bidrag för att uppföra en grillkåta som ska komma alla besökare till del.
  • Jäckviks Skoterförening tilldelades bidrag för att bygga säkra överfarter i form av två broar som korsar bäckar.
  • Kälarne Snöskoterklubb tilldelades bidrag för att renovera broar för att öka säkerheten för skoteråkarna.
  • Marslidens Intresseförening tilldelades bidrag för att bygga två broar och ett vindskydd för att öka bekvämligheten och säkerheten på Marsfjällsleden.
  • Snöstjärnan Råneå Skoterklubb tilldelades bidrag för att bygga ett nytt rastställe med eldstad efter att det gamla brunnit ned. 
  • StorNaggens Skoterklubb tilldelades bidrag för att bygga en efterlängtad värmestuga längs den populära skoterleden mellan Sundsvall och Vemdalen.
  • Älvdalens Snöskoterklubb tilldelades bidrag för att köpa en ny ledsladd för ledunderhåll, då de hemgjorda som nu används inte fungerar optimalt.   

Tidigare års mottagare av projektbidraget

Bodens Skoterförening sökte bidrag till en skoterkoja. Hör Erik Viklander, föreningens ordförande, berätta.


Sandvikens Skoterklubb
fick pengar ur fonden för att anpassa skoterstugor så att de blir mer tillgängliga för rörelsehindrade. Hittills har de gjord i ordning en stuga och fixat till leden in med markduk och grus. Kvar att fixa på stugan är en ledstång på trappen och rampen upp samt halkstopp på rampen. 


Lövberga skoterklubb
ville öka säkerheten för skoteråkarna i området och med hjälp av pengarna ur Skoterfonden har de därför byggt sex kilometer ny led. Trots att Lövberga är en liten klubb är detta något som gagnar många eftersom flera leder som går från kusten till inlandet går genom området.


Edefors Skoterförening
behövde hjälp att finansiera sin nya ledskoter. Nu har föreningen en egen skoter så nu behöver inte medlemmarna slita lika mycket på sina egna för att hålla lederna i bra skick.


Mosätts Skoterklubb
sökte pengar för att bygga en grillstuga. Med hjälp av engagerade medlemmar och bidrag ur Skoterfonden stod stugan klar inför säsongen 2019/2020 och kommer att fungera som en viktig mötesplats och utflyktsmål för klubben och dess medlemmar.


Hoting skoterklubb
hade redan fått okej från kommunen att dra om och rusta upp Bäverleden och pengarna från Skoterfonden gjorde det möjligt att sätta spaden i marken och köra i gång. Hittills har klubben dragit om en del av leden för att undvika farlig iskörning, byggt fyra nya broar och börjat sätta ut fler ledkryss och stolpar. Med andra ord har de hunnit en bra bit på vägen mot säkrare och trevligare led.


Höga Kustens skoterklubb
 sökte pengar för att rusta upp en raststuga. Arbetet kommer att göra stugan säkrare och mer attraktiv som utflyktsmål vilket kommer att främja skoteråkningen i området. 

 

 


Ockelbo skoterklubb
 ville skapa ett bra utflyktsmål och en möjlighet till en naturlig träffpunkt för närliggande klubbar. Planen, att sätta upp en raststuga/grillkåta i ett hörn av klubbens ledområde, hade tagit flera år att få till utan bidraget ur Skoterfonden.


Stuguns Snöskoterklubb 
ville bygga en säkrare skoterledsöverfart över riksväg 87 och sökte därför pengar ur Skoterfonden. Med hjälp av pengar ur fonden har de nu byggt en platå i anslutning till vägen där skoterförare kan stanna och i lugn och ro se sig omkring innan de korsar vägen. 


Åredalens Snöskoterklubb
 behövde flytta sin klubbstuga då ledavtalet för den passerande leden sagts upp. Men att flytta en koja är inte det lättaste - bara att vattna isen på sjön Rängen så att den skulle hålla för pistmaskin och koja tog fyra dagar. Men med hjälp av engagerade medlemmar, Brattlands Åkeri och pengar ur Skoterfonden står nu kojan på sin nya plats.


Bodens skoterförening
ville skapa en mötesplats för alla att besöka. Resultatet blev en rast- och grillstuga med det passande namnet ”Svedeakojan”. Belägen vid en sjö och med skoterleden alldeles utanför kommer den locka till sig många grillsugna skoterförare, skidåkare och fiskare.