Lagförsäkring och licensförsäkring

Svenska Ishockeyförbundets lag- och licensförsäkring.

Söderberg & Partners Sport är försäkringsförmedlare för Svenska Ishockeyförbundet och förmedlar samtliga försäkringar som berör förbundet.