Koncernaffär ger Svedea ny ägare

Läs mer på HDI Global Specialty SE: https://www.hdi-specialty.com/int/en/about_us/press/specialist-swedish-MGA