Beställ Grönt Kort för din mc

Om du ska färdas med bil, mc eller annat fordon utanför Sveriges gränser måste du i många fall ha med dig ett Grönt Kort. Kortet är ett bevis på att ditt fordon är trafikförsäkrat och utfärdas av ditt försäkringsbolag. Saknar du Grönt Kort kan du behöva köpa en separat trafikförsäkring i det land du besöker.

Vad är Grönt Kort?

Grönt Kort (Internationellt försäkringskort för motorfordon) är den svenska benämningen för ett internationellt trafikförsäkringsbevis som ingår i ”Green Card System”. Trafikförsäkringen garanterar dig rätt till ersättning om du drabbas av skada av utländskt fordon i andra länder. Samma kort gäller för bil, mc och andra fordon.

Vilka ansvarar för Grönt Kort?

Systemet hanteras av Council of Bureau med säte i Bryssel och gäller i de flesta europeiska länderna plus ytterligare några angränsande länder. Sveriges representant är TFF, Trafikförsäkringsföreningen.

Var gäller Grönt Kort?

Grönt Kort gäller i ett femtiotal länder i Europa plus ytterligare några länder runt Medelhavet. I majoriteten av dessa länder finns inget krav på att kortet är med, men det underlättar vid skada.

Ska du resa till ett land där Grönt Kort krävs beställer du ett kostnadsfritt av oss. På kortet framgår ditt försäkringsnummer och våra kontaktuppgifter.

Ryssland och Belarus

På grund av Rysslands invasion av Ukraina gäller inte längre Grönt Kort för Ryssland och Belarus. Detta gäller från och med 15 mars 2022. Hur påverkar detta dig? Landskoderna för Ryssland (RUS) och Belarus (BY) är nu överkryssade på det Gröna Kortet, vilket innebär att försäkringar för motorfordon inte längre gäller i dessa två länder. Det enda undantaget är Gröna Kort som utfärdats innan den 15 mars. De gäller i dessa länder under kortets giltighetstid.

Behöver du ändå åka till Ryssland eller Belarus, måste du teckna en speciell gränsförsäkring, Frontier Insurance, vid gränsövergången för ditt fordon. Denna försäkring täcker trafikansvaret, men inte skador på själva fordonet.

Beställ ett Grönt Kort

Fyll i och skicka formuläret nedan. Vi rekommenderar att du gör det senast två veckor innan avresa. När vi har tagit emot din beställning kommer vi att skicka ett Grönt Kort till din hemadress. Observera att försäkringen måste vara betald för hela reseperioden för att vi ska kunna utfärda ett Grönt Kort. Om du är osäker, kontakta oss för personlig service.
* = obligatorisk uppgift