Vad täcker försäkringen?

Du kan läsa mer om försäkringen i förköpsinformationen och i de fullständiga villkoren. Kontakta oss gärna om du undrar över något.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.


XL – ett tillägg som ger extra mycket

För bara 290 kr per år kompletterar du din hel- eller halvförsäkring med tillägget XL som ger extra trygghet. Är du SMC-medlem kostar det i stället 261 kr per år. I tillägget ingår:

  • Räddnings- och bärgningsassistans dygnet runt helt utan självrisk
  • Kris- och olycksfallsförsäkring för både förare och passagerare
  • Höjt maximalt ersättningsbelopp för utrustning och tillbehör från 20 000 kr till 80 000 kr
  • Förlängd hyrbilsersättning med 14 dagar, till totalt 21 dagar
  • Ingen självrisk vid djurkollision