Uppgifter om försäkringstagaren

Uppgifter om djuretUppgifter om skadan

Här bifogar du kvitton eller övriga handlingar


Så behandlar vi dina personuppgifter

 

* = obligatorisk uppgift

Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter, veterinärvårdskliniker och andra försäkringsbolag.

När en skada anmäls till oss anmäls den även för registrering i GSR, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.