Uppgifter om försäkringstagarenUppgifter om djurenFörsäkringsnumret hittar du på ditt försäkringsbrev. Du kan också kontakta oss via telefon eller mejl för att få hjälp att ta fram det.

Uppgifter om skadan

Ange det datum som djurets skadades eller insjuknade
För att bifoga flera filer på en gång, håll in shift och markera de önskade filerna.

 

* = obligatorisk uppgift

Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter, veterinärvårdskliniker och andra försäkringsbolag.

När en skada anmäls till oss anmäls den även för registrering i GSR, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.