Säker Butik

Butikerna har sedan en tid upphandlat en unik försäkringslösning för samtliga medlemsorganisationer. Genom att risksprida inom de olika medlemsorganisationerna kan försäkringsgivaren sänka premierna på våra försäkringar. Utöver detta så har arbetet med att skapa konceptet Säker Butik pågått och nu äntligen är det klart.

Om butiken är skadefri sedan 5 år samt uppfyller kraven på säker butik kommer försäkringsgivaren att sänka premien med ytterligare 20 % för att verksamheten har vidtagit de skyddsåtgärderna som gör att en skada kan minimeras.

Säker butik innebär i korthet:

  • att det ska finnas en organsiation för hantering av säkerhet i butiken
  • att skalskyddet ska vara av godkänd kvalitet, vilket innebär att dörrar, fönster och lås ska vara godkända
  • att butikens kontanthantering har de skyddsåtgärder som behövs för att säkerställa en trygg kontanthantering i butiken samt vid transport av kontanter
  • att det systematiska brandskyddsarbetet fungerar och att brandrisker minimeras

Så här går det till:

  • Kontrollera att du inte utnyttjat din försäkring de senaste 5 åren.
  • Kontakta Butikernas säkerhetschef och beställ en självbesiktning för Säker Butik.
  • Du genomför en besiktning med dokumentet som underlag, därefter signerar du och garanterar att du på ett sanningsfullt sätt beskrivit dina skyddsåtgärder.
  • Du skickar det ifyllda dokumentet och eventuellt kompletterande bilder till Butikernas säkerhetschef.
  • Säkerhetschefen kommer att bedöma om din butik uppfyller kraven i Säker Butik. Eventuellt kommer du att få komplettera med till exempel fotografier eller åtgärder.
  • Då verksamheten klarar kraven kontaktar Butikernas säkerhetschef försäkringsmäklaren som ombesörjer att butiken får premiereduktionen.

Vill du beställa ett underlag för självbesiktning till en kostnad av 995 kronor + moms skickar du ett mail till sakerhet@butikerna.org och skriver ditt namn och adress så skickar vi den direkt till er.